h

Beeldvormende vergadering 24 november 2022

LET OP: Door een technisch probleem in de raadzaal kan het zijn dat u het geluid niet kunt horen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt! Het geluid werkt meestal wel op een PC of laptop.
Bekijk de vergaderagenda voor deze avond:

https://bergenopzoom.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/11228e90-e302-4f24-886b-dd9d1c58e8e3


Technische vragen SP fractie:

Ruim voor deze vergadering heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de ontvlechting van Theater de Maagd (Agendapunt 4.a.6). Hierop zijn door de gemeente al voor de vergadering antwoorden gegeven. Lees onze vragen en daarop gegeven antwoorden voorafgaande aan deze vergadering onderaan deze pagina in de bijlage(n). 

N.B.: Onze inbreng tijdens deze vergadering is niet te zien:

Helaas is op een bepaald moment tijdens deze vergadering de stream (door onbekende reden) uitgezet na een schorsing. De beelden van de Beeldvormende vergadering daarna, waarbij onze aanvullende vragen ingebracht werden, ontbreken dus hierdoor in de stream net als de rest van de agendapunten.

Goede vragen gesteld?

Het is tijdens deze vergadering echter wel duidelijk geworden dat onze nieuwe vragen hierop niet zomaar direct beantwoord kunnen worden. Dit vraagt dus nog wat geduld qua beantwoording. Onze fractie gaat komende week in gesprek met de gemeente hierover om dit samen inzichtelijk te krijgen, zodat wij bij de komende Commissievergadering duidelijkheid kunnen hebben.

U bent hier