h

verkiezingsprogramma 2022

Foto: SP / sp.nl

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart

INHOUD
  1. Inkomen en armoedebestrijding
  2. Financiën en bestuur
  3. Volkshuisvesting
  4. Zorg en welzijn
  5. Werk en economie
  6. Cultuur, onderwijs en sport
  7. Duurzaamheid
Gebruik bovenstaande links om naar de verschillende onderwerpen te gaan.

 

voorwoord:

Beste inwoners van de gemeente Bergen op Zoom,

Dit is ons programma. Het SP-programma om de positie in de Bergse gemeenteraad te verstevigen en de gemeente socialer en rechtvaardiger te maken voor iedereen. Dit programma is niet alleen belangrijk voor ons maar ook voor jullie. Een programma door en voor inwoners van onze mooie gemeente. Van de Bergse Jordaan tot Kladde, Halsteren, Lepelstraat, Klutsdorp, Heimolen en alle wijken en buurtgemeenschappen in de gemeente Bergen op Zoom.

Het is ook een programma dat oproept om actief bij te dragen aan het verbeteren van de gemeente waarin je woont. Om niet langs de kant te blijven staan, maar je te mengen in discussies, kritisch te zijn en van je te laten horen. Actieve inwoners maken de stad, het dorp en de buurt.

Het snoeiharde bezuinigingsbeleid wordt stopgezet. We werken aan een gemeente waar de mensen weer voorop staan. Wij gaan bouwen aan een sociale gemeente. Een gemeente waar we beter samenwerken, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In deze gemeente maken we genoeg geld vrij voor goede zorg, armoedebestrijding en gezonde en veilige wijken.

We behouden onze lokale zorginstellingen. Het ziekenhuis sluit niet en ook de huisartsenpost in Bergen op Zoom blijft open. We verzetten ons met hand en tand tegen het verdwijnen van goede zorg in onze directe omgeving. We vragen ook Den Haag en omliggende gemeenten om hulp. De gemeente moet extra investeren in goede jeugd- en thuiszorg. We maken extra plekken vrij voor GGZ cliënten en bestrijden daarmee de wachtlijsten. De vrije markt moet verdwijnen uit onze zorginstellingen.

We strijden tegen racisme en alle andere vormen van discriminatie. Onze gemeente is van oudsher een plek waar veel verschillende culturen elkaar ontmoeten. Diversiteit is onze kracht en geen grote verdeler.

We willen investeren in wijkcentra, wijkhuizen, buurtcentra en andere ontmoetingsplekken. Deze worden niet gesloten maar nieuw leven ingeblazen. Met verhuurders maken we goede afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen. We bestrijden leegstand en huisjesmelkers. Beleggers op de woningmarkt zijn in onze gemeente niet welkom. Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken.

De sport, kunst en cultuur worden toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente. Het zorgt voor verbinding en zo kan iedereen genieten van sport en cultuur.

We maken de gemeente leefbaarder. We gaan voor een gemeente met meer groen en minder beton dus geen biomassacentrale of kerncentrale. Er komt een gezamenlijk initiatief om van de gemeente Bergen op Zoom een van de groenste gemeenten van Nederland te maken.

We bouwen aan een gemeente waar inwoners meer inspraak hebben en actief kunnen meebeslissen. De toegang tot onze lokale democratie moet zich niet beperken tot eens in de vier jaar een vakje rood kleuren. Dit willen we doen door middel van onder andere referenda.

Immers: ‘Je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen'
 
Onze kandidatenlijst voor de komende verkiezingen

https://bergenopzoom.sp.nl/kieslijst-verkiezingen-2022

 

 

 

U bent hier