h

Commissievergadering 1 juni 2022

LET OP: Door een technisch probleem in de raadzaal kan het zijn dat u het geluid niet kunt horen. Het geluid werkt meestal wel op een PC of laptop.

Aandachtspunten:

Agendapunt 5a: Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Erasmuslaan 6-10

Agendapunt 6a: 20220601 Motie tot herziening van het fietspad tracé door 't Halsters Laag met de Landschap van Allure-gelden 2MB

U bent hier