h

Ine de Waal

1952

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Haha, ik ben niet meer zo druk bezet nadat ik met pensioen ben gegaan en
weer terug naar Bergen op Zoom ben gekomen. Sinds 1974 woonde ik met mijn partner in Lelystad en heb ik gewerkt als leidinggevende in de
gezinsverzorging (thuiszorg), manager bedrijfsbureau bij PTT Post, en op
verschillende plekken als adviseur HR/personeelszaken. Daarnaast heb ik binnen de SP afdeling Lelystad alle functies vervuld die er binnen een afdeling zijn, ben ik gemeenteraadslid in Lelystad geweest en lid van Provinciale Staten Flevoland. In 2015 ben ik met vroegpensioen gegaan, omdat ik niet langer de reistijden naar mijn werk in Amsterdam (minimaal 3 uur per dag, vaak meer) zo bepalend wilde laten zijn. Op dat moment was ik ook statenlid en behoorlijk actief binnen de SP Lelystad. Altijd heb ik nog eens terug willen gaan naar mijn geboortestad en nadat mijn partner in 2016 overleed, besloot ik terug te gaan naar Bergen op Zoom als de statenperiode voorbij zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan, in mei 2019 ben ik weer terug hier, bij mijn roots, gekomen! Ik heb me ook hier direct gemeld bij de SP en in augustus 2019 ben ik naar de bijeenkomst in Den Enghel gegaan, die georganiseerd werd vanwege de voorgenomen sluiting van
ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. Het was een inspirerende avond en al snel daarna sloot ik me aan bij de actieve leden die zich inzetten voor het behoud van dit ziekenhuis. De werkgroep “Red Bravis Bergen op Zoom” kwam al snel van de grond en ik werd het aanspreekpunt van deze werkgroep, die startte met 4 leden. We hebben ons de eerste maanden
vooral bezig gehouden met leden informeren, informatie verzamelen, sparren met SP-ers in het verzorgingsgebied van Bravis en de politieke mogelijkheden verkennen. Onlangs is de werkgroep uitgebreid met drie enthousiaste leden, die elk een eigen inbreng hebben. Uiteraard hebben we nauw contact met ons gemeenteraadslid (Theo de Jong) en met
de voorzitter van de afdeling (Anja Goossens). Na een rustiger coronaperiode, hebben we de draad weer enthousiast opgepakt!

Waarom ben je lid geworden van de SP? 

Het werd tijd! Al lange tijd stemde ik links, op de Communistische Partij totdat die werd opgeheven. Ik werd toen zoekende, heb een keer op de PSP gestemd, meerdere keren op de PPR en uiteindelijk mijn plek gevonden bij de SP. De grondbeginselen van de SP sluiten prima aan op die van mij en de partij zet zich actief in voor de belangen van de mensen. Lid worden van een politieke partij wilde ik nooit, vanwege mijn moeite met dogma’s en partijdiscipline. Toen het overduidelijk werd dat de zwakkeren in onze maatschappij steeds zwakker werden en de sterken steeds sterker, de kloof tussen rijk en arm steeds groter werd, de ongelijkheid toenam en verworvenheden op maatschappelijk terrein verdwenen, kon ik niet langer aan de kant blijven staan! Begin 2002 werd ik daarom lid van de Socialistische Partij en ik ben ook direct actief geworden.
Ik sta volledig achter de uitgangspunten “Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit” en ik heb in de praktijk gemerkt dat wanneer je deze als toets gebruikt voor het vormen van je standpunt, je altijd op het goede spoor komt.

Hoe vind je dat de SP het doet?

Ik vind dat de SP het goed doet! Partij-breed wordt er gestreden voor een eerlijk Nederland, op allerlei terreinen. De menselijke maat is altijd belangrijk! We vinden dat terug in o.a. de standpunten met betrekking tot de zorg/ons zorgsysteem, het onderwijs, de toegankelijkheid van basisvoorzieningen, goed wonen, de gasboringen, de economie die er voor de mensen is en
niet andersom. De afdeling Bergen op Zoom vind ik een hele leuke en goed functionerende afdeling! Er zijn enthousiaste mensen actief, er wordt regelmatig actie gevoerd en er wordt goed samengewerkt. Iedereen kan zijn/haar zegje doen, kritische en nieuwe ideeën worden altijd serieus en respectvol opgepakt. Op dit moment hebben we een zetel in de gemeenteraad. Ons huidige raadslid, Theo de Jong, zet zich maximaal in en is ook buiten de raadszaal heel actief met o.a. het praten met bewoners van onze stad en het netwerken met allerlei betrokkenen en instanties. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we na de verkiezingen in maart 2022 minstens twee zetels hebben! Hopelijk heeft corona zich tegen die tijd voldoende teruggetrokken en kunnen we een mooie en goeie campagne voeren!

Wat zou de SP moeten doen om succes te gaan hebben in de toekomst?

Helaas zijn alle goede en gewaardeerde inspanningen niet altijd terug te vinden in het verkiezingsresultaat. Dat is eerder dit jaar gebleken bij de Tweede Kamerverkiezingen. Onze Tweede Kamerleden hebben veel goede dingen aan de kaak gesteld en bereikt. Er is voor het welzijn van veel mensen gevochten (denk aan bijvoorbeeld toeslagen-affaire, gasboringen,
studiebeurs), maar toch was de waardering daarvoor niet terug te vinden in de verkiezingsresultaten. Het wordt nu dringend tijd voor een nieuwe bestuurscultuur in Nederland! De SP moet zich zeker ook meer bezig houden met het naar buiten toe claimen van resultaten, het actief gebruik maken van allerhande externe media en het kritisch kijken naar de tot nu toe toegepaste methoden en strategieën. Omdat de uitslagen van lokale verkiezingen veelal een beeld laten zien dat erg lijkt op de landelijke situatie, zullen we ons uiterste best doen om in de campagnetijd zoveel mogelijk
kiezers te overtuigen!

ER BLIJFT ALTIJD WERK AAN DE WINKEL!

U bent hier