h

Korten op minima gaat door

23 september 2004

Korten op minima gaat door

Het schrappen van de helft van de vrijstelling voor gemeentelijke belastingen en heffingen gaat door. Tenzij het CDA alsnog een list verzint. De meerderheid van de raad ziet geen andere mogelijkheid. GroenLinks en de VVD voorop.

Het gaat om circa driehonderd euro belastingvoordeel op jaarbasis.

De raad zelf bepaalde eerder dit jaar dat er 850.000 euro op het minimabeleid moet worden gekort. Hoe dat moest, mocht het college vervolgens uitzoeken. De bezuinigingsopdracht heeft te maken met korting van het Rijk (de gemeente krijgt minder geld voor minimabeleid) en was ook een politieke keuze. De raad wilde in meerderheid niet dat het geld uit andere potjes (bijvoorbeeld de straatverlichting) zou worden gehaald.

M. van Eekelen, het sociale gezicht van GBWP, schetste het dilemma toen hij deze week tijdens de commissievergadering betoogde dat de raad zelf bepaald heeft waar het college de bezuinigingen vandaan moest halen. Hij gaf toe dat de minima wel erg hard getroffen worden. Hij deed een heel voorzichtige poging om de maatregel tijdelijk te verzachten. Als er nu in plaats van 25 arbeidsplaatsen meer banen bij de gemeente worden geschrapt is er misschien voldoende om komend jaar een kwart van de vrijstelling te schrappen. Dan kunnen de mensen alvast wennen aan de achteruitgang van hun inkomen. Maar toen wethouder P. van den Kieboom zei dat GBWP-wethouder C. van der Weegen (financiën en personeel) daar wellicht problemen mee zou hebben, stemde Van Eekelen rap in met de bezuiniging.

Ook het CDA zit op die lijn. Zij het dat S. Kiezenbrink het liever uit een reservepotje haalt. GroenLinks-raadslid A. Harijgens trok samen met de VVD op om te zeggen dat de bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Harijgens stelde dat in het coalitieoverleg geen alternatieven gevonden waren. De enige verzachtende maatregel die GroenLinks in petto heeft is gespreide betaling. Niet in tien maanden (zoals bij de ozb), maar in twaalf.

GroenLinks en de VVD trokken fel van leer tegen de oppositiepartijen Lijst Linssen, D66/BSD en Leefbaarheid die de maatregel veel te ver vinden gaan. D66/BSD en Leefbaarheid vinden dat het college opnieuw moet zoeken in de begroting om de bezuinigingen elders te halen. L. Wijten van Lijst Linssen zat op dezelfde lijn maar kreeg het met de coalitie aan de stok omdat hij het vertikte een alternatieve financiering aan te wijzen. De oppositie heeft overigens niet ingestemd met het beleidsprogramma, waarin bepaald werd dat de minima zoveel moesten inleveren.

Het CDA gaat op zoek naar een alternatief, het tijdelijk gebruiken van een gemeentelijk spaarpotje. Het antwoord van Van den Kieboom - ‘we hebben gezocht maar geen mogelijkheid gevonden’ - overtuigde Kiezenbrink nog niet. De raad besluit volgende week.

U bent hier