h

Minima moeten inleveren: kwijtschelding gehalveerd

2 september 2004

Minima moeten inleveren: kwijtschelding gehalveerd

Honderd procent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is in Bergen op Zoom verleden tijd. Mensen met een minimuminkomen moeten vanaf volgend jaar de helft van deze belastingen zelf betalen.

Deze maatregel kondigde wethouder P. van den Kieboom (PvdA) gisteren aan. Hij heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen tot en met 2008 jaarlijks 850.000 euro te bezuinigen op het armoedebeleid. Deze opdracht vloeit voort uit bezuinigingen van het Rijk op het armoedebudget van de gemeente.

„Dit jaar hebben we ons kunnen redden door inzet van de reserves, maar dat is de komende jaren niet afdoende“, zegt Van den Kieboom. De wethouder stond voor een lastige taak, want van de gemeenteraad had hij ook de opdracht gekregen het niveau van het armoedebeleid zoveel mogelijk op peil te houden.

„Ik heb alle mogelijkheden onderzocht en ben uiteindelijk bij de kwijtschelding uitgekomen“, stelt hij. „Bijzondere bijstand is wettelijk verplicht, bij de andere onderdelen gaat het niet om grote bedragen.“ Het gemeentelijke minimabeleid omvat: bijzondere bijstand, bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten, schuldhulpverlening en het noodfonds. Ieder jaar krijgen zo’n negentienhonderd huishoudens in de gemeente kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting). Mensen met een inkomen onder het bijstandsniveau hebben hier recht op.

Het gaat jaarlijks om een bedrag van zo’n 900.000 euro. Door de bezuiniging houdt de gemeente 425.000 euro in haar zak. De andere te bezuinigen 425.000 euro put ze uit reserves, die ze de afgelopen jaren heeft opgebouwd doordat er van het Rijk meer geld voor uitkeringen binnenkwam dan dat er werd uitgekeerd.

Volgens Van den Kieboom blijft 75 procent van het minimabeleid overeind. „Dat lukt door de komende jaren de reserves in te zetten. Ik denk dat ik op een goede manier voldaan heb aan de opdrachten die de raad me heeft gegeven.“ De wethouder bekijkt nog hoe hij een zogenoemde armoedeval kan voorkomen. „Het kan natuurlijk niet dat iemand die net boven het bijstandsniveau zit, de volle mep aan gemeentelijke belastingen moet betalen.“ De gemeenteraad discussieert overigens al jaren over het wel of niet handhaven van de honderd procent kwijtschelding

U bent hier