h

Initiatief in gemeente Woensdrecht: SP ziet Links Blok niet zitten

23 december 2004

Initiatief in gemeente Woensdrecht: SP ziet Links Blok niet zitten

De Socialistische Partij voelt er op dit moment niets voor om deel te nemen aan de vorming van een Links Blok in de gemeente Woensdrecht. Dat is gebleken tijdens een vergadering van het bestuur van de Bergse afdeling van de partij.

Het initiatief voor de vorming van een Links Blok is afkomstig van de Woensdrechtse PvdA-afdeling. Die partij zit nu met twee mensen in de raad en ziet zich geconfronteerd met een brede coalitie. Een Links Blok zou meer gewicht in de schaal moeten kunnen leggen, zo hoopt initiatiefnemer Paul Konings.

Groen Links

Om te komen tot een verbreding heeft hij contact gezocht met de Bergse afdeling van niet alleen de SP maar ook met die van GroenLinks. Bovendien zegt Konings dat ook anderen die zich aangesproken voelen voor het vormen van een Links Blok van harte welkom zijn. Algemeen bestuurslid Wim Zaal van de SP zegt dat er op dit moment geen initiatieven in die richting zijn te verwachten van zijn partij. „Wij zijn er geen voorstander van. Er zijn wat verschillen tussen de partijen en het is de vraag of dat op één lijn komt.“

Bijkomend probleem is dat de SP op dit moment maar weinig actieve leden heeft binnen de Zuidwesthoek. „Dat zijn er maar één of twee. Daarom kun je je ook afvragen welke bijdrage zij zouden kunnen leveren. Wij staan niet te popelen.“

Constructiefs

Zaal zegt dat er vanuit zijn afdeling op dit moment geen initiatieven te verwachten zijn richting Woensdrecht. „Dat zou kunnen veranderen als er iets constructiefs komt waardoor het initiatief duidelijker wordt. We hebben tot nu toe alleen het plan gehoord. Het zou ook anders kunnen worden als wij vanuit onze achterban mensen horen die willen meedoen.“ Initiatiefnemer Konings heeft voor zichzelf inmiddels wel een spoorboekje dat hij wil hanteren bij de vorming van de brede linkse beweging. Hij wil in januari duidelijkheid over de vraag of er een Links Blok komt. Vervolgens wil hij dat de nieuwe beweging in april volgend jaar op de rails staat.

Dat is volgens hem noodzakelijk met het oog op de campagne die gevoerd moet worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

„Het is ons er vooral om te doen kandidaten te zoeken die hout snijden. En dat hoeft niet per se voor de gemeenteraad te zijn, er zijn ook mensen nodig voor in de commissies. Mensen die zich aansluiten, kunnen zo in ieder geval hun politieke identiteit in de praktijk brengen.“

Andrew Harijgens van Groen Links in Bergen op Zoom verwacht dat zijn partij wel een bijdrage kan leveren in Woensdrecht.

„Wij hebben sinds jaar en dag iemand uit de Zuidwesthoek die trouw onze vergaderingen bezoekt. Die wil in Woensdrecht meepraten in oriënterende gesprekken. Als er draagvlak is voor een progressieve groepering dan kan het haast niet anders of hij heeft daar belangstelling voor.“

Door Rob Zorn BN de Stem

U bent hier