h

2 ZETELS : SP-STEMMERS BEDANKT!

8 maart 2006

2 ZETELS : SP-STEMMERS BEDANKT!

Voor het eerst in haar 25-jarig bestaan heeft de SP in Bergen op Zoom zetels behaald in de raad. En niet één, maar direct twee. Het zal duidelijk zijn dat de afdeling gisteren tot laat heeft feest gevierd.

Hoe kijkt lijsttrekker Anton van Dijk aan tegen deze overwinning?

"De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft mij niet verrast.
De kentering zoals ik die het laatste jaar heb waargenomen, is dat de burgers steeds minder vertrouwen in de gevestigde partijen kregen.

Waar door het gevoerde beleid burgers steeds minder inspraak kregen en pas laat op ondoorzichtige wijzen werden geïnformeerd, hebben de kiezers nu duidelijk voor een andere koers gekozen om ditmaal op de SP te stemmen.

Het sociale aspect zal hier zeker toe hebben bijgedragen met betrekking tot het bestaan van een van de grootste voedselbanken in Nederland, met als standplaats Bergen op Zoom.

Ook het vele geld dat is besteed aan prestieuze objecten zoals het Paradeplan, de vele herbestratingen in de binnenstad, de bijna gouden verlichting in winkelstraten en de omgedraaide hockeystick op de Grote Markt met verlichting bovenin, hebben de burgers doen inzien dat het anders moet.

Dit college en raad hebben projectontwikkelaars de bijna vrije hand gegeven om zaken naar hun eigen hand te zetten en uit te voeren en waar burgers in het “algemeen belang” zich maar naar moesten schikken.

Ik spreek de hoop uit dat een nieuwe raad zich meer voor burgers zal inzetten door een open contact, en een meer sociaal beleid zal voeren, dus meer betaalbare sociale woningbouw, geen gesegregeerde wijken, meer wijkvoorzieningen voor ouderen, gehandicapten en jeugd.

Ik zal hier zeker met ons collegiaal bestuur, als collectief, hier mijn bijdrage aan leveren.

Verder wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen om tot dit succes te komen."

U bent hier