h

Anton van Dijk: "Gewoon laten staan dat scherm!"

8 juni 2006

Anton van Dijk: "Gewoon laten staan dat scherm!"

In BN De Stem viel deze week te lezen dat het college van plan is het geluidsscherm aan de Halsterseweg weg te halen, na de aanleg van de A4. Tijdens een verkiezingsforum in Noordgeest kwam dit ook al ter sprake.

Lijst Linssen, GBWP, CDA, GroenLinks, VVD en D66/BSD (toen nog samen), toonden zich die avond allemaal voorstanders van sloop van het scherm, omdat "de middenstand er zo'n last van heeft". Alleen de SP bleek die avond tegenstander van de sloop van het scherm. (De overige partijen waren niet aanwezig, hun mening is onbekend.)

Voor de SP zijn de belangen van de burgers (milieuoverlast) en de verkeersveiligheid belangrijker dan het (twijfelachtige) economische argument van de tegenstanders. Fractievoorzitter Anton van Dijk is nog steeds niet van mening veranderd.

Anton van Dijk: "Jaren geleden toen ook het onzalige idee werd geopperd om het scherm te verwijderen, heeft de SP al naar het College gereageerd dat dit niet de veiligheid van bewoners in de aanpalende wijken ten goeden zal komen.
Noordgeest en Tuinwijk hebben ontsluitingsstraten die op de Halsterseweg uitkomen. De gebruikers van uit wijken die naar het centrum gaan, lopen een verhoogd ongevallenrisico. Het scherm is ooit geplaatst om de veiligheid van de scholieren en omwonende meer te waarborgen. Uit milieuoogpunt: schadelijke uitlaatgassen en fijnstof, zal ook de gezondheid van aan en omwonende niet ten goede komen.
De wegen die nu naar het centrum leiden zijn gunstiger dan de Halsterseweg die aan het einde uitkomt op het Boerenverdriet, dat dan misschien moet worden omgedoopt tot "Verkeersslachtsofferverdriet" De heer Linssen zal dit toch niet op zijn geweten willen hebben.
Dus gewoon laten staan dat scherm

U bent hier