h

'Winkelfunctie in De Zeeland'

28 juni 2007

'Winkelfunctie in De Zeeland'

De harde eis om in De Zeeland alleen een toeristisch-recreatieve ontwikkeling toe te laten, wordt door het gemeentebestuur overboord gezet.

Door een verbreding van de randvoorwaarden geeft de gemeente marktpartijen de mogelijkheid hun plannen in de voormalige suikerfabriek en munitieopslagplaats te verwezenlijken. Volgens Ton Linssen is er op dit moment een hele belangrijke kandidaat in beeld die graag aan de slag wil met De Zeeland. "Het gaat om een bedrijf dat én een goed plan heeft én het geld heeft om het uit te voeren. Essentieel om het project te laten slagen", aldus de wethouder die nog geen jaar geleden aangaf dat sloop van het complex een reële optie was en dat het geen zin had te trekken aan een dood paard. Kennelijk heeft het college van B en W alsnog veel vertrouwen gekregen in een marktpartij die, zo bleek gisteravond na afloop van een speciale commissievergadering over De Zeeland, het plan heeft om aan het complex een winkelinvulling te geven. Afgelopen mei vond een besloten presentatie plaats van vier ondernemingen. Het gaat om het duo Verheugt en Hommerson uit Bergen op Zoom en Den Haag, Gebri BV uit Bergen op Zoom, ONZE Vastgoed Partner uit Rijsbergen en Architectenburea Meeuwissen uit Bergen op Zoom. Eén van die vier is dus in beeld voor De Zeeland. Van Verheugt en Hommerson werd eerder al bekend dat zij plannen hebben aan de Wattweg (RNR- en Van Egeraat-terrein) een vrijetijdscentrum te laten verrijzen. Dan zou Bergen alsnog een toeristisch-recreatief project krijgen, maar dan op een andere plek dan aanvankelijk was gepland (De Zeeland). Volgens Linssen is de trein inmiddels in gang gezet en zet het college inderdaad in op 'twee sporen'. De commissieleden bleken gisteravond bereid te zijn de randvoorwaarden te versoepelen. Volgende week wordt verder vergaderd over hoe de nieuwe eisen exact worden geformuleerd. In september moet de raad er een definitief besluit over nemen. Linssen zei nadrukkelijk dat er alleen naar het complex wordt gekeken en dat de omliggende gronden pas in een later stadium aan bod komen voor ontwikkeling. "Dat werkt alleen maar vertragend en bestaat de kans dat onze kandidaat naar een andere gemeente stapt."

U bent hier