h

Aanbesteding beperken tot de bussen

4 juli 2007

Aanbesteding beperken tot de bussen

Binnen een jaar zijn er in Noord-Brabant al meerdere stakingen en andere acties geweest in het openbaar vervoer die een direct gevolg zijn van de openbare aanbesteding van dit vervoer.

Ook vindt er regelmatig rituitval plaats door gebreken aan bussen en tekorten aan materieel of personeel. De reizigers verkeren daardoor voortdurend in onzekerheid of er wel vervoer is.
De directies van de vervoersbedrijven wijten dit aan het falen van het provinciebestuur of aan de halsstarrigheid van de chauffeurs. In werkelijkheid zit de oorzaak dieper.

Door de openbare aanbesteding zijn de directies onzeker geworden of ze nog wel een vervoersgebied kunnen behouden. Als zaakwaarnemers voor de eigenaren van het bedrijf hebben ze er zelf mede belang bij een vervoersgebied gegund te krijgen bij de aanbesteding. Daartoe worden offertes uitgebracht met een te lage prijs. De verwachting is dat de kosten naderhand gedrukt kunnen worden door te knijpen in de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van het personeel. Uiteraard pikt het personeel dit niet, en … er komen dus acties.

De SP heeft al jaren geleden gewaarschuwd voor dit soort gevolgen en zich verzet tegen de privatisering van de BBA en tegen de introductie van de “marktwerking”. We zien ook op andere terreinen problemen ontstaan zodra “marktwerking” wordt geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de thuiszorg. De SP is daarom ook tegen de plicht tot aanbesteding.

Het provinciebestuur in Noord-Brabant bleek in 2004 zelf al behoorlijk ontevreden te zijn over de prestaties van de BBA na de verkoop. De regie voor de dienstverlening is bij de nieuwe aanbesteding teruggebracht bij de provincie. BBA-Veolia en Arriva zijn dus weinig meer dan uitvoerders geworden van het beleid. Een logische volgende stap is daarom dat ook het personeel weer terugkomt bij de provincie. Dan is er een beter personeelsbeleid mogelijk, waarmee zowel de chauffeurs als de reizigers meer zekerheid kan worden geboden. De vervoersbedrijven kunnen zich concentreren op het beheer van bussen en stallingen.

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant gaat zich hiervoor inzetten.

U bent hier