h

“SCHERM KWIJT? ONGEZOND BELEID!”

5 september 2007

“SCHERM KWIJT? ONGEZOND BELEID!”

Op maandagochtend 3 september, nog in het schemerduister, is door de Bergse afdeling van de Socialistische Partij, het startsein gegeven voor een SP- actie tot behoud van het ´Scherm´.

Want de ingebruikname van de A4 is aanstaande. En de coalitie van de PvdA, GBWP en Lijst Linssen, onder aanvoering van de gelijknamige wethouder Ton Linssen, heeft de verwijdering van het ´Scherm´gekoppeld aan de openstelling van de A4.

Drukte op de Halsterseweg

De SP heeft zich sinds de plaatsing van het ´Scherm´ in 1991 een warm voorstander betoond van handhaving van dit ´Scherm´. En is dus mordicus tegen de voorgenomen verwijdering. Want voor de SP gaan de veiligheid en gezondheid van de vele aan- en omwonenden van de Halsterseweg, alsmede van de dagelijks talrijk passerende scholieren, voor de economische belangen van de lokale middenstand.
Om de afkeuring over de voorgenomen verwijdering van het ´Scherm´ tot uitdrukking te brengen werden er aan het ´Scherm´spandoeken opgehangen met een tekst die aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Dit leverde de actievoerders vele complimenten op van de talrijke passanten.

Spandoek

Daarnaast werden er door de SP- afdelingsvoorzitter Gonny Andreas, tevens SP- lid van de Provinciale Staten in Den Bosch, en
een groep actieve SP- ers in korte tijd een groot aantal pamfletten aan de passerende (brom)fietsers uitgereikt.

Ook de Rood- jongeren waren vertegenwoordigd:

Timo vd Ven Michael Timmermans

Gonny Andreas en SP- raadslid Anton van Dijk: “ Helaas zagen de schoolbesturen van de betrokken leerlingen geen mogelijkheid om medewerking aan onze actie te verlenen. Wij hopen echter dat zij zich in de toekomst alsnog zullen inzetten, met of zonder de SP, om redenen van verkeersveiligheid, maar ook uit verantwoordelijkheidsgevoel naar de ouders/verzorgers van hun leerlingen, voor het behoud van het ´Scherm´ en het aanleggen van een fietstunnel(s) onder de Randweg.”

Vervolgend: “ Omdat wij als SP groot belang hechten aan de veiligheid en gezondheid van onze burgers en hun kinderen, hebben wij als signaal naar hen en onze plaatselijke politieke partijen deze protestactie op touw gezet. Er is in onze ogen geen enkele noodzaak om het ´Scherm´aan de Halsterseweg te verwijderen, daar de ontsluiting van het centrum via de huidige toegangswegen voldoende is gewaarborgd

Daarom zal deze actie wat ons betreft zeker een vervolg zal kennen”

Met socialistische groeten
Gonny Andreas
SP voorzitter Bergen op Zoom e.o.
www.bergenopzoom.sp.nl
bergenopzoom@sp.nl

U bent hier