h

Parkeren van- en referendum over doorstart ´Bergse Haven´

21 februari 2011

Parkeren van- en referendum over doorstart ´Bergse Haven´

Bergen op Zoom, 14 februari 2011- Tijdens een commissievergadering over de ´Bergse Haven´ heeft de fractievoorzitter van de SP, mw. Andreas, klip en klaar haar mening kenbaar gemaakt over de risicovolle voortzetting van het plan de ´Bergse Haven´. In haar betoog had zij eveneens aandacht voor de ´Bergse´ burger, die tot op de dag van vandaag geen stem heeft gehad in dit desastreuze bouwproject. Zij wil daar verandering in. Ze kondigde aan dat de SP steun zal verlenen aan stappen die moeten leiden tot het houden van een referendum over deze kwestie. Met dit referendum wil de SP onze burgers in staat stellen, via een simpel ´Voor- of Tegen´, hun mening over de doorstart van dit ´financiële debacle´ kenbaar te maken. Hieronder de inbreng van mw. Andreas. (lees ook de eerdere publicaties van de SP over dit onderwerp)

Voorzitter,

Voor ons liggen een groot aantal varianten voor een doorstart van het plan de
‘Bergse Haven’. Zoals in deze zaal al eerder is opgemerkt is de ene variant nog mooier dan de andere. Aan de tekentafel ligt ‘t niet. Waar ligt het dan wel aan? De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat plannen realistisch en betaalbaar dienen te zijn. Wij denken dat geen van deze varianten voldoen aan deze criteria. Hooguit variant nul, zeg maar de variant van de ‘gebakken peren’, waar we spreekwoordelijk mee zijn blijven zitten door de verkeerde keuzes uit het verleden.

Waarom variant nul:

‘Overal in Nederland worden grote bouwprojecten geschrapt. Alle signalen in de vastgoedwereld staan op rood. De hypotheekverstrekkers geven niet thuis, vraag en aanbod sluiten niet aan, er is geen consumentenvertrouwen, er is een onzekere arbeidsmarkt, het nationale- en internationale herstel van de economie is onzeker en het besteedbaar inkomen kachelt achteruit etc, etc… . Door al deze ontwikkelingen stagneert de huizenmarkt. Deze zaken gelden ook voor Bergen op Zoom. Onder dit gesternte lijkt het ons zeer onverstandig om nieuwe bouwprojecten te starten of door te starten zoals nu aan ons wordt gevraagd. De SP zou het college willen aanraden om vooralsnog´tijdelijk´de verliezen op de bouwprojecten te nemen, en zeker niet door nieuwe investeringen verder op te laten lopen. Onze stad kan de hoge kosten, die voor de ´mogelijke´ baten uitgaan, niet langer opbrengen.

Het advies van de SP: ‘Wees terughoudend, parkeer deze dure ambitie en wacht op betere tijden.’ Pas wanneer deze zijn aangebroken en wij als stadsbestuur zicht hebben op alle financiële effecten van de Rijksbezuinigingen, valt er met de SP verder te praten over de doorgang van het project de ´Bergse Haven´. Hier zijn onze burgers mee gediend. Waar ze ook mee gediend zijn, is directe inspraak op dit project. Helaas is dit vorig jaar door de overgrote meerderheid van de Raad naar de prullenbak verwezen. Niettemin zal de SP bij de aanstaande Raadsvergadering opnieuw trachten onze burgers een stem te geven. Wij zijn namelijk voornemens, om een motie tot steun aan een referendum over de voortgang van het project de ‘Bergse Haven’ in te dienen. Met dit referendum kan de burger zich eenduidig uitspreken ‘voor of tegen’ verdere planontwikkeling op de korte termijn.

Tot zover de woorden van het SP- raadslid mw. Andreas.

U bent hier