h

Bergen op Zoom, 800 jaar stad - de motie

20 mei 2011

Bergen op Zoom, 800 jaar stad - de motie

Voorzitter,

‘Direct bewijs voor 1212 ontbreekt’. Zo luidde de kop boven het artikel in BN/DeStem van 23 april. Dit erkent stadshistoricus Yolande Kortlever in het interview met die krant.

En ook al mist elk stukje bewijs voor ‘800 jaar Stad’ er moet en er zal een feest georganiseerd worden in 2012. In een tijd van grote bezuinigingen, of ombuigingen, € 341.708,-- uitgeven aan een dergelijk feest, gebaseerd op een oorkonde, is naar de bescheiden mening van de SP NOT DONE!

De SP is zeker niet tegen een feestje. Maar een feestje als ‘800 jaar Stad’ gaat ons nu toch echt te ver. Het mist elk bewijs dat Bergen op Zoom in 1212 Stad is geworden. Dat Bergen op Zoom in een oorkonde genoemd werd als ‘oppidum liberum’ wil niet zeggen dat ze dat ook in 1212 geworden is. Bergen op Zoom werd dit in de periode 1198-1211. We zijn dus te laat om te vieren dat Bergen op Zoom zogenaamd 800 jaar stad is.

Het bewijs waaruit moet blijken wanneer Bergen op Zoom precies stadsrechten heeft gekregen is bij de grote stadsbrand van 1397 in rook opgegaan. In dat jaar ging alles op 2 huizen na in rook op. Alleen De Draak en De Olifant bleven bespaard.

In 1987 hebben we het 700 jarig bestaan van de Heerlijkheid gevierd. Dit was een feest wat op te controleren feiten is gebaseerd. In 1287, na het overlijden van de Heer van Breda, Arnoud van Leuven, werd Bergen op Zoom een Heerlijkheid, ook wel Heerschap genoemd.

Bergen op Zoom is echter niet al die eeuwen een Heerlijkheid gebleven.

In 1533 werd Bergen op Zoom een markiezaat. Vanaf die tijd werd onze stad bestuurd door Markiezen, die niet altijd in deze streek hebben gewoond. De eerste Markies was tevens de laatste Heer, Anton van Glymes van Bergen heerste over de stad van 1532 tot 1541. De laatste Markies was Karel Theodoor van Palts-Sulzbach van 1728-1799. Ook dit ontstaan is in de archieven terug te vinden.

Ons voorstel is dan ook om:
• alle voorbereidingen voor het feest ‘800 jaar Stad’ te staken
• om voortaan vieringen rond het bestaan van Bergen op Zoom te vieren rond de Heerlijkheid (1287) en Markiezaat (1533)
• het gereserveerde geld voor ‘800 jaar Stad’ terug te storten in de Algemene Reserve.

Bergen op Zoom hoeft door het annuleren van dit feest geen miljoenen te verliezen. Er zijn meer dan genoeg evenementen die vele duizenden bezoekers naar de stad trekken. De Proefmei, het Jazz Weekend, de Krabbenfoor. En dit zijn nog maar de 3 evenementen die in de zomer gehouden worden. Geen reden dus om angstig te zijn dat Bergen op Zoom in 2012 een spookstad zal zijn.

Tot zover.

M O T I E

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2011;

Overwegende dat:

• documenten over wanneer Bergen op Zoom stadsrechten heeft gekregen verloren zijn gegaan bij de stadsbrand van 1397;
• ‘800 jaar Stad’ berust op een oorkonde waarin ‘oppida libera’ (vrije steden) in werden vermeld;
• onduidelijk is wanneer Bergen op Zoom stadsrechten heeft gekregen;
• het ontstaan van de Heerlijkheid Bergen op Zoom (1287) en het Markiezaat Bergen op Zoom (1533) nader te controleren is;
• bestaansvieringen van Bergen op Zoom in het verleden op basis waren van het ontstaan Heerlijkheid;
• de gemeente Bergen op Zoom voor een ombuigingsoperatie van vele miljoenen euro’s staat;
• het vieren van ‘800 jaar Stad’ op basis van de oorkonde uit 1212, in tijden van dergelijke grote ombuigingen niet passend is;

Draagt het college op om:

• met onmiddellijke ingang de voorbereidingen voor ‘800 jaar Stad’ te beëindigen;
• de gereserveerde € 341.708,= voor ‘800 jaar Stad’ ten goede te laten komen aan de Algemene Reserve;
• bestaansvieringen van Bergen op Zoom alleen nog te koppelen aan ontstaan Heerlijkheid (1287) en/of Markiezaat (1533).

En gaat over tot de orde van de dag,

U bent hier