h

Buurten in de Buurt – Rondom het Wilhelminaveld

12 juni 2011

Buurten in de Buurt – Rondom het Wilhelminaveld

Op zaterdagochtend 4 juni is een groepje SP’ers, gewapend met de laatste ZO-krant, een notitieblok en vragen over de buurt, bij de bewoners rondom het Wilhelminaveld langsgegaan. Wat opvalt, is dat iedereen die men daar gesproken heeft zegt dat ze op een hele fijne locatie wonen. Sommige zelfs al 40 jaar. Ondanks dat ze het fijn vinden om daar te wonen hebben zij toch ook klachten. De meeste klachten die men had hebben te maken met Gebouw-T.

Zo zijn er veel klachten over vandalisme, lawaai, drugsoverlast en drankmisbruik. Geluidsoverlast vanuit Gebouw-T zelf is in het bijzonder wanneer er hardcore feesten gehouden worden. De overheersende bastonen laten de dubbele ramen van de woningen aan het Wilhelminaveld trillen, zelfs bij woningen aan de Rijtuigweg. Een bewoner heeft zelfs met professionele meetapparatuur, welke gebruikt worden om grondtrillingen te meten, geconstateerd dat er een overschrijding van 2% grondtrillingen is. Wanneer er andere muziek dan hardcore gespeeld wordt in Gebouw-T is er nauwelijks overlast, alleen wanneer de deur van het gebouw open gaat ervaart men wat overlast.

Een andere veel voorkomende klacht is het gebrek aan controle van politie en bewaking terwijl dit toch is toegezegd op de bijeenkomsten voor omwonenden van Gebouw-T. De bewoners zijn van mening dat met controle de overlast van vandalisme, drugs, drank en geschreeuw na afloop van optredens in Gebouw-T beduidend minder zal zijn. Hier ligt een taak voor zowel gemeente als de organisatie van Gebouw-T.

Enkele bewoners hadden klachten over het openlucht festival ‘Op de T’ van donderdag 2 juni. Aangegeven is dat er een gezamenlijke klacht bij de gemeente ingediend wordt. Het merendeel van de ondervraagde bewoners gaven juist aan geen overlast te hebben gehad van het festival. Ook van de ‘Parkies’-concerten in juli / augustus ervaren zij altijd weinig overlast.

Wanneer bewoners hun klacht bij de gemeente indienen krijgen zij het gevoel niet serieus genomen te worden. Een vaak voorkomende reactie van het stadskantoor is dat het onmogelijk is dat er overlast van Gebouw-T is, dat er geen enkele ‘geluidslek’ in het gebouw is. Op verzoek van een buurtbewoner heeft het RMD een geluidsmeting gedaan. Het resultaat van deze meting moet op het stadskantoor bekend zijn.

Ook de politie komt niet ongeschonden uit het buurtonderzoek. Voornamelijk wanneer er aangifte is gedaan van vandalisme aan en inbraak in auto’s. De enige reden dat men nog aangifte doet is voor de verzekering. Enkele bewoners hebben ook opgemerkt dat een surveillerende agent op de fiets niet ingreep bij een hevig schreeuwende en ruziënd stel. Het vertrouwen in de politie verdwijnt door dergelijke situaties steeds sneller.

Het merendeel van de klachten zijn op te lossen door meer controle en handhaving, hier ligt een taak voor de gemeente en politie in samenwerking met Gebouw-T. Voor de overlast van hardcore feesten zal er een oplossing gezocht moeten worden in het verplaatsen van dergelijke feesten. Dit soort feesten hoort niet in een woonwijk thuis maar aan de rand van de gemeente of op een industrieterrein in een loods, maar wel georganiseerd door Gebouw-T en/of CKB-Underground. Ook zullen de bewoners het zeker op prijs stellen wanneer de afspraken die gemaakt zijn tijdens informatieavonden nageleefd worden.

Ondanks de klachten die men heeft over Gebouw-T zijn zowel de buurtbewoners als de SP erg blij met het poppodium.

Het 'Buurten in de Buurt - Rondom het Wilhelminaveld' werd georganiseerd door Jolein Backx, Carlo van Gestel en Marco Hart.

U bent hier