h

Gezamenlijke strijd busvervoer Woensdrecht

7 december 2013

Gezamenlijke strijd busvervoer Woensdrecht

70% van het busvervoer in de gemeente Woensdrecht staat op de lijst om per december 2014 te verdwijnen.
Naar aanleiding van de reactie van de dorpsplatformen van Putte en Ossendrecht en de reactie van Woensdrechts raadslid Luc de Vos, maakt de SP bekend dat zij de verontrusting van de bewoners deelt.
De actie die momenteel loopt is dat College B&W van Woensdrecht dringend is gevraagd om met Provincie in gesprek te gaan. Dit nog voor de toewijzing aan concessiehouder. Wij hebben als afdeling besloten om ons aan te sluiten hierbij.

Er ligt verder een verzoek bij de fractie in Bergen op Zoom, om samen met het CDA het College en de Raad zover te krijgen dat er een regionale brandbrief (vanuit meerdere gemeenten/kernen) richting Provincie zou gaan.

Goed openbaar vervoer gaat ons allemaal aan, zeker nu een reguliere directe treinverbinding naar Antwerpen ook nog niet helemaal rond is. Er is in het verleden al genoeg afgebroken, denk maar aan:

Directe busverbinding naar Antwerpen;
Versimpeling van lijn 105 naar Putte, in door bijvoorbeeld Calfsven te ontdoen van busvervoer;
De frequentie van de bussen, die alleen nog in de spits hoog is, vanwege het vervoer naar de scholen;
Dit geldt ook voor het vervoer naar Halsteren en Steenbergen, waarbij in verband met de efficiëntie aangeraden is geen bus meer door de Dorpsstraat te laten rijden. Onder het mom van er gaan ook bussen naar Tholen en St. Annaland, dat moet voldoende zijn.
De volgende stap zou kunnen zijn dat ook de directe busverbinding naar Rotterdam Zuidplein gaat verdwijnen, of al verdwenen is. Allemaal onder het mom van efficientie en wintsbejag.

Wanneer de overheid wenst om het autovervoer terug te dringen, zal ze voor een goed alternatief moeten zorgen. Gezien de plannen zal dit niet gelden voor gebieden die niet behoren tot de Randstad of de Brabantse Stedenrij. Zelfs op het NS nachtnet ontbreken de steden Bergen op Zoom en Roosendaal.

 

BNdeStem: Dorpsplatform Ossendrecht: 'Strijd om bussen nog niet voorbij'
BNdeStem: Protest busvervoer gebundeld in Woensdrecht

 

U bent hier