h

Honderdduizende mensen dagelijks in onnodig gevaar of 8 km spoor?

14 december 2013

Honderdduizende mensen dagelijks in onnodig gevaar of 8 km spoor?

Slechts een kilometer of 8 nuttig spoorlijn door industriegebied en parallel aan een al bestaande auto snelweg of een ook al bestaand kanaal wil men niet aanleggen omdat de debacles van de Betuwelijn en de HSL nog te zwaar op de maag liggen van de politieke beslissers. Dat is de kern van de zaak bij de discussie over het Basisnet Spoor in West Brabant.

 

Het gaat om de verbinding tussen de havens van Antwerpen en het Sloegebied bij Vlissingen. Die route is nu als volgt: dwars door de steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Oudenbosch, Zevenbergen en ofwel via de Moerdijk en Dordrecht naar kijfhoek ofwel tot het rangeerterrein bij Lage Zwaluwe. En dan, dan gaat de hele trein dezelfde route weer terug, dus Lage Zwaluwe, Zevenbergen, Oudenbosch, Roosendaal en dan bij Nispen de grens over en langs een tiental Vlaamse dorpen naar Antwerpen. Dit omslachtige heen en weer rijden is omdat er geen directe verbinding is tussen Antwerpen en het Sloegebied. Daar ontbreekt hooguit 8 kilometer spoor.

 

De industriehavenspoorlijn in België ligt tot aan de Nederlandse grens en sluit niet aan op de spoorlijn Roosendaal Vlissingen. Daarom moeten de treinen eerst heen en en dan weer terug rijden dwars door dicht bevolkte staden. Er wordt nu van rijrichting gewisseld 'kop gemaakt' in het spoorjargon nu in of wel Kijfhoek helemaal onder Rotterdam of wel bij Lage Zwaluwe. Het mag namelijk ook niet op het rangeerterrein in Roosendaal omdat er te groot risico is. Het gaat immers ook om allerlei gevaarlijke stoffen in de goederentreinen waarmee niet zo maar overal gerangeerd mag worden bijvoorbeeld niet in stedelijk gebied van Roosendaal. Maar twee keer met van alles en nog wat heen en weer rijden door West Brabant dat mag wel. Snapt u het nog ? En het zou simpel opgelost kunnen worden door het industriespoor bij Antwerpen aan te takken aan de spoorlijn Vlissingen Roosendaal, parallel aan het Schelde Rijnkanaal of aan de A4. Daarom pleit de SP regio West Brabant voor aanleg van die 6 kilometer nieuw spoor. Het idee is niet nieuw, de Zeeuwse gedeputeerde Bruinooge opperde jaren geleden dit idee ook al (bocht van Bruinooge). Maar de politiek was toen erg huiverig voor nieuwe spoorlijnen omdat toen net het fiasco van de Betuwelijn actueel was net als ook de omstreden aan leg HSLlijn. Maar waarom zou je een nuttig stukje nieuw spoor niet aanleggen en wel de bevolking van West Brabant aan een onnodig risico bloot stellen.

Reactie toevoegen

U bent hier