h

Ledenvergadering

3 juni 2015

Ledenvergadering

Beste SP-leden, sympathisanten en stemmers uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht,

 

Wij willen jullie melden dat er op de Algemene Leden Vergadering van 29 mei een nieuw bestuur is gekozen, met unanieme instemming van de aanwezige leden. Het nieuwe bestuur

​ wil​

zich richten op de toekomst, die er voor onze partij rooskleurig uit lijkt te zien. We hebben de laatste verkiezingen in alle drie de gemeenten gewonnen, in Bergen op Zoom was er zelfs een stijging van 4 procent. Dit is voor ons het bewijs dat een grote groep mensen achter onze sociale idealen staat.

Wij gaan dan ook door met onze strijd voor een rechtvaardigere en eerlijkere samenleving. Dit is immers hard nodig, zeker ook op lokaal niveau. Onze gemeenten kunnen en moeten op allerlei terreinen namelijk socialer worden ingericht. Neem bijvoorbeeld de thuiszorg, waar wij ons op dit moment hard maken voor mensen die in uren worden teruggezet zonder dat hier een fatsoenlijk keukentafelgesprek aan is voorafgegaan. Of het publieke zwembad de Melanen, waarvan de toegankelijkheid sinds dit jaar sterk onder druk staat vanwege de fors hogere abonnementstarieven en weersafhankelijke openstelling. Een ander voorbeeld van ongewenst gemeentebeleid is het verdwijnen van dierenasiel H'Onderdak. Het college heeft er destijds voor gekozen om onze petitie voor het behoud van het dierenasiel te negeren, terwijl deze door een groot deel van de bevolking werd ondersteund. Door dergelijk beleid is er nu geen enkel asiel meer in de regio, iets dat wij als SP een schande vinden voor een stad als Bergen op Zoom. Daarnaast zijn er nog tal van andere terreinen waar actie in de toekomst noodzakelijk zal zijn. Neem bijvoorbeeld de strijd voor het behoud van de buslijnen naar het ziekenhuis en allerlei dorpskernen. Deze lijnen zijn veilig gesteld voor dit jaar, maar gevreesd wordt dat volgend jaar opnieuw harde strijd nodig is.

 

Uiteraard beseffen wij als SP dat deze strijd niet te winnen valt zonder de steun van andere partijen. Daarom zullen wij de samenwerking opzoeken waar nodig, zonder echter onze principes te verloochenen. U bent er als kiezer immers niet voor ons, maar wij zijn er voor u! Daarom kunt u ook altijd bij ons terecht als u iets wil aankaarten uit uw buurt, dorp of gemeente. Schroom niet om contact met ons op te nemen via de site van de SP Bergen op Zoom of via onze Facebookpagina. Wij geven altijd een reactie en zullen ons best doen om u te helpen (of we verwijzen u door als dit niet kan). Tevens kan voor problemen van meer persoonlijke aard altijd gebeld worden naar onze hulplijn (contactgegevens staan op onze site).

 

Met hernieuwde moed en vol vertrouwen gaan we dan ook de komende jaren tegemoet. Ons streven is om in ieder geval in Bergen op Zoom weer mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, ook al kunnen we dit nu nog niet garanderen. Hiervoor is immers toestemming van de landelijke partijtop nodig. Aan onze inzet zal het echter niet liggen. Wij gaan ons de komende jaren namelijk hard maken voor een rechtvaardig en sociaal beleid in onze regio, waarin iedereen de kansen krijgt die hij of zij verdient!

 

Met vriendelijke groet,

Het Nieuwe Bestuur van de SP Afdeling Bergen op Zoom

Reactie toevoegen

U bent hier