h

Ons bestuurslid Theo de Jong heeft ons standpunt inzake vluchteling in de raad van Steenbergen verwoord.

22 oktober 2015

Ons bestuurslid Theo de Jong heeft ons standpunt inzake vluchteling in de raad van Steenbergen verwoord.

Geacht college, geachte raadsleden en inwoners van de gemeente Steenbergen.

Mijn naam is Theo de Jong,
bestuurslid van de SP afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal. 
Onze afdeling bedient ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

Als SP-ers maken wij ons zorgen om de wereld waarin vele gebieden instabiel zijn door oorlogen en onderdrukking. Daarvoor zijn veel mensen op de vlucht. Veel van deze mensen vluchten naar Europa.

De Europese politiek heeft ondanks vele signalen, te lang weggekeken van deze problematiek. De acties die tot nu toe werden ondernomen, hebben niet bijgedragen aan een heldere visie en aanpak. 
Dit draagt niet bij aan een brede maatschappelijke steun.

De SP staat voor goede menswaardige opvang in de regio's waar de vluchtelingen vandaan komen. Daarnaast moeten we blijven werken aan een oplossing "daar", om de rust in de regio's "daar" te stabiliseren, zodat vluchtelingen het vertrouwen krijgen terug te keren.
Wij begrijpen dat dit een moeilijke taak is.

Nederland is gebonden aan europese verdragen voor wat betreft vluchtelingenopvang.
De vluchtelingen, die hier in Nederland zijn en nog komen, hebben recht op een humane opvang en asielprocedure, die duidelijkheid biedt of iemand de vluchtelingenstatus krijgt of niet. 
Dit vraagt tijd, zorgvuldigheid en opvangcapaciteit.

Het COA kan een gemeente verzoeken om opvangcapaciteit te leveren.
Hoe groter een AZC hoe meer dat het COA dit uitrust met eigen voorzieningen zoals b.v. scholing en kinder opvang. 
Een AZC draagt ook bij aan een vermeerdering van banen in een gemeentelijke regio. 
Ook biedt het kansen voor lokale ondernemers en detailhandel. 
U kunt hierbij denken aan b.v. levering van diensten en goederen.

Wij begrijpen wel degelijk de zorgen in de maatschappij omtrent de AZC's die in diverse gemeenten ingericht worden. Dat dit onrust veroorzaakt is juist reden om met elkaar in gesprek te blijven.
Helaas, wij constateren dat de zorgen vaak gebaseerd zijn op onterechte beeldvorming en sentimenten en deze zorgen zijn moeilijk weg te nemen.

"Juist het gebrek aan goede uitleg vanuit Den Haag", heeft hieraan bijgedragen.
De voorgevallen incidenten in het land hebben hier helaas ook geen goed aan gedaan.

Dit vraagt van de gemeente om een heldere communicatie en informatieverstrekking, vanuit een rationele analyse. 
"Zeker als het gaat over een eventuele locatie".
Dit zal in onze visie bijdragen aan meer begrip, maatschappelijke draagkracht en solidariteit.

Vanuit onze ideologie doen wij daarom een beroep op een menswaardige visie die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en solidariteit.

Wij wensen het college en de raad van Steenbergen veel moed en wijsheid toe bij hun besluitvorming.

Namens de SP afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal, bedankt voor Uw aandacht.

Reacties

Dit is, wat mij betreft een goede analyse en hoop dat ze er wat mee doen.

Reactie toevoegen

U bent hier