h

SP Bergen op Zoom voert campagne tegen kinderarmoede

7 januari 2019

SP Bergen op Zoom voert campagne tegen kinderarmoede

Foto: Carlo van den Aarsen

De Bergse SP afdeling gaat in 2019 niet alleen campagne voeren voor de Europese en de provinciale staten verkiezingen. Ze komen ook met een plan om de strijd aan te gaan met kinderarmoede in de gemeente. Bergen op Zoom valt nog steeds onder de risicogemeentes als het over kinderarmoede gaat. Uit een onderzoek van 2016 bleek dat meer dan veertien procent van de jeugd in Bergen op Zoom een risico liep om in armoede terecht te komen. Hierna zijn er weliswaar extra maatregelen getroffen dankzij extra geld vanuit het rijk, maar dit is volgens de SP nog niet genoeg. Er zijn talloze factoren die kunnen leiden tot armoede binnen een gezin. Dit hoeft niet alleen een gebrek aan financiële middelen te zijn; ook de toegang tot verschillende sociale voorzieningen is hiervoor een graadmeter.

De SP wil een integraal armoedebeleid en extra geld vrijmaken voor armoedebestrijding. ‘in een wereld waarin we miljoenen kunnen vrijmaken voor de aankoop van een voormalig suikerlab en voor extra beleving in zwembad de Schelp moet extra geld voor het bestrijden van kinderarmoede ook lukken’. De SP afdeling uit Bergen op Zoom hoopt dan ook dat het college dit toevoegt aan hun lijstje met goede voornemens en het voorbeeld van de SP zal volgen.

Op 22 december stond de SP op het St Jozefplein om aandacht te vragen voor dit thema. De SP stond met een soepkar om tomatensoep uit te delen aan voorbijgangers en hen te informeren over dit onderwerp.

Foto: Carlo van den Aarsen

Reactie toevoegen

U bent hier