h

SP Bergen op Zoom roept op om samen te gaan werken bij hulp aan extra kwetsbare mensen.

9 mei 2020

SP Bergen op Zoom roept op om samen te gaan werken bij hulp aan extra kwetsbare mensen.

Foto: onbekend / Briels Nieuwsland

Via verschillende kanalen heeft onze SP fractie signalen bereikt dat een significante groep mensen, die al langere tijd in een uitkeringssituatie zitten, en door de corona uitbraak steeds verder in een isolement raken.

Het zijn veelal mensen/gezinnen die door vele tegenslagen in het leven de regie zijn kwijtgeraakt en steeds verder zijn afgegleden. Deze mensen schamen zich vaak daarvoor. Ook is er een groep die door SDW of GGZ geholpen zouden moeten worden maar zich aan die zorg onttrekken.

Al die mensen zijn door de hulp van de Voedselbank geholpen maar zijn vaak daarna, helaas, ook daar weer buiten beeld geraakt. Door meerdere oorzaken zijn die mensen steeds verder in een isolement geraakt.

De SP-fractie en afdeling Bergen op Zoom maken zich zorgen om die mensen. Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom via artikel 36 vragen gewezen op de volgende problemen en vragen hierover gesteld. 

Wij hebben aan de wethouder gevraagd om met de ISD deze casussen in beeld te brengen en daarop actie te ondernemen. Ook vragen wij de wethouder om met SDW, GGZ, Wij Zijn/Traverse, Leger Des Heils (Bij Bosshardt) en de Voedselbank contact op te nemen om een gezamenlijk plan van aanpak te bespreken om deze groep mensen effectief te helpen.

Lees de verzonden brief naar het college van B&W hieronder:

Reactie toevoegen

U bent hier