h

Leden afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal bespreken het eerste concept verkiezingsprogramma.

1 oktober 2020

Leden afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal bespreken het eerste concept verkiezingsprogramma.

Woensdagavond 30 september is, eindelijk weer eens tijdens een fysieke ledenvergadering in buurthuis "de Kastanje", het eerste concept van het nieuwe verkiezingsprogramma besproken met de leden. Ondanks de coronacrisis was de animo nog best groot. Met 11 aanwezigen en 4 afmeldingen startte onze voorzitter om 19:30u. de vergadering. Uiteraard op gepaste afstand.

Na het welkomstwoord en de mededelingen nam Niels Minnaard het van Anja Goossens over om met een zelfgemaakte presentatie het verkiezingsprogramma stapsgewijs door te nemen met de aanwezigen. Op voorhand was gevraagd of de leden het programma goed wilde doornemen om zo ook stapsgewijs op- of aanmerkingen te kunnen geven gedurende de avond. Dit hadden ze gedaan en resulteerde in levendige discussies met soms verbazing maar vooral ook met aanvullingen en eensgezindheid daarna. Er zijn gedurende de presentatie op de desbetreffende onderwerpen veel notities gemaakt van de op- en aanmerkingen en zelfs van toevoegingen, die door Anja meegenomen zullen worden naar de volgende bijeenkomst met de campagne commissie. De tijd drong in verband met de verplichte sluitingstijd, waardoor het agendapunt acties is komen te vervallen. De vergadering werd gesloten om 21:45u.

Hoe nu verder?

Anja legt nog even uit wat uit wat er nu gaat gebeuren met de op- en aanmerkingen van deze vergadering:

Wij gaan deze op- en aanmerkingen indienen. Tijdens de regio-conferentie krijgen we nog de kans om deze op- en aanmerkingen toe te lichten. Daarna komt er vanuit de commissie een tweede concept waar we eventueel nog moties op kunnen indienen. Tijdens het landelijk congres word daar dan over gestemt. En dan krijgen we daarna een definitief verkiezingsprogramma. Super democratisch dus!

Het is de bedoeling om medio november het tweede concept van het verkiezingsprogramma te kunnen gaan bespreken met onze leden. Het is helaas door de huidige corona maatregelen nog niet zeker of dit weer op de fysieke manier kan in buurthuis "de Kastanje", zoals afgelopen woensdagavond is gebeurd en wel weer het fijnste zou zijn natuurlijk. Belangrijk is wel, dat dit toch weer zo gebeurt als op die woensdagavond. Iedereen krijgt tijdig bericht over hoe deze volgende bijeenkomst zal gaan plaatsvinden en het bestuur hoopt dat iedereen weer even gedreven zal aansluiten.

Het bestuur van afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal is erg trots op zijn leden en hun tomeloze inzet en motivatie. Gebleken is dat er nog voldoende tomatenbloed door onze aderen suist! Dit mag nooit verloren gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier