h

SP Bergen op zoom trekt de handtekening onder het Focus-akkoord in.

22 oktober 2020

SP Bergen op zoom trekt de handtekening onder het Focus-akkoord in.

Na regelmatig overleg tussen fractie afdeling en leden is de SP tot de conclusie gekomen dat we onze handtekening onder het focusakkoord intrekken. We hebben ons binnen het focusoverleg altijd constructief en kritisch opgesteld en we staan nog steeds achter hetgeen wij ingebracht hebben. Wij blijven goede ontwikkelingen steunen en verder zullen we ons kritisch doch opbouwend opstellen in de gemeenteraad.

Dat het financieel niet goed gaat met onze gemeente is ons duidelijk en dat het consequenties heeft voor de financiële huishouding ook, maar waar leg je de nadruk. Wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen om het Sociaal Domein en de mensen die hiervan afhankelijk zijn.

Dat er met slimmer werken en het verder uitbouwen van de integraliteit kosten bespaard worden, dat zien we. We vinden het heel belangrijk dat het gaat leiden naar een betere servicegerichte organisatie voor onze inwoners.

Nu zien we bewegingen dat er steeds meer puur financieel op zaken wordt ingestoken en dat de gevolgen voor mensen naar de achtergrond verdwijnt. De druk om snel resultaten te halen krijgt steeds meer de overhand en over deze bezuinigingsdrang en privatiseringsdrang maken we ons zorgen. De balans slaat volgens ons de verkeerde kant uit. Wij zijn van mening dat een te hoog tempo juist averechtse effecten zullen opleveren.

Ook voor de hardwerkende mensen binnen heel onze gemeentelijke organisatie hebben we een verantwoordelijkheid. Hun rechtspositie moet in het oog gehouden worden en daar kan niet rücksichtslos mee worden omgegaan. Mensen gedwongen ontslaan zien wij niet zitten maar dat er inkrimping plaats vindt door middel van natuurlijk verloop kan weer wel. Daarnaast zal er in mensen geïnvesteerd moeten worden om kennis en kunde binnen de organisatie te houden.

De SP blijft wel graag aangehaakt bij de opdracht om de cultuur tussen Raad, College en Ambtelijke organisatie blijvend te verbeteren. We zien goeie ontwikkelingen, de wil om er iets van te maken en dat mag niet geremd worden. Een goed geoliede organisatie, waarin men elkaars kennis, kunde en talenten waardeert en stimuleert, zal bijdragen aan de effectiviteit in zijn geheel. Iedereen moet doordrongen zijn voor wie we uiteindelijk aan het werk zijn. De inwoners van onze gemeente Bergen op Zoom.

Meer lezen hierover?

https://www.zuidwestupdate.nl/news/8647/116/SP-stapt-uit-Focusakkoord-Di...

Reactie toevoegen

U bent hier