h

DE KINDEROPVANG TOESLAGEN AFFAIRE in Bergen op Zoom.

18 december 2020

DE KINDEROPVANG TOESLAGEN AFFAIRE in Bergen op Zoom.

Foto: onbekend / tweedekamer.nl
 

Beste mensen, het klinkt heel voortvarend dat de Gemeente Bergen op Zoom nu een coördinator binnen de USD heeft benoemd om de mensen, die slachtoffer zijn geworden van deze affaire, te helpen. Echter: Hier leest u zoals het in werkelijkheid verliep... 

U moet weten, dat de wethouder pas in actie schoot toen SP raadslid Theo de Jong in de commissievergadering van 8 december de motie indiende. De wethouder vond de motie dermate belangrijk dat hij toezegde deze te gaan uitvoeren. De motie is mede ingediend door CDA en PvdA.

WAT SCHERTST ONZE VERBAZING?

Toen de motie in de raadsvergadering van 17 december jl. voor stemming werd aangeboden, de SP wilde met de motie de intentie van de wethouder kracht bijzetten, ontraadde de wethouder de motie. Na doorvragen, paste SP raadslid de Jong de motie technisch aan en toen omarmde de wethouder de motie wel en kon er over gestemd worden. Voorafgaand aan de stemming kwam de voorzitter van GBWP, Dhr. Akaya, met veel bombarie met de verklaring TEGEN de motie te zullen stemmen omdat deze werd uitgevoerd. De motie werd aangenomen, doordat de rest van de raadspartijen wel voor stemden, omdat zij het belang van deze motie inzagen. Daar zijn we erg blij mee.

De SP wil benadrukken dat de PvdA, aan het begin van dit jaar, middels brieven onder artikel 36 RvO, ook al aandacht vroeg voor de slachtoffers van deze affaire. De toenmalige wethouder en college vonden het toen niet nodig om actie te ondernemen. De SP fractie Bergen op Zoom is blij over de samenwerking met CDA en PvdA om de motie tot stand te brengen. Mooi dat het nu is gelukt om de wethouder, en de rest van het college, wel te overtuigen.

 

Lees ook:

https://www.facebook.com/GBWPboz/photos/a.456596864450690/3408536585923355 

Dit is de reactie van GBWP.

 

Reactie toevoegen

U bent hier