h

Bewoners en SP samen in actie tegen sloop van woningen Stalenbrugstraat e.o.

30 januari 2021

Bewoners en SP samen in actie tegen sloop van woningen Stalenbrugstraat e.o.

Gisterenmiddag heeft buurtbewoner Kees de Jong een eisenpakket aangeboden aan Stadlander in een door de SP georganiseerde Zoom bijeenkomst. Dit inverband met de voorgenomen sloop van hun woningen. Slechts enkele maanden geleden kwam dit nieuws koud op het dak vallen van deze bewoners aan de Stalenbrugstraat en omgeving...

Al vanaf het eerste moment hebben de bewoners contact gezocht met onze afdeling. Hierbij hebben we in het begin een luisterend oor geboden en zo veel als mogelijk advies gegeven. Duidelijk werd dat er veel vragen waren onder hen, waarom dit staat te gebeuren. Juist in deze tijd is het moeilijk om met elkaar in contact te treden. Op een goed moment is het gelukt om een bewonersbijeenkomst te organiseren en deze emotionele vragen met elkaar vorm te kunnen geven. Gisteren werd het dan ook daadwerkelijk mogelijk om via een Zoom-vergadering deze vragen aan Stadlander te stellen.

De vragen zijn omgevormd naar een soort eisenpakket en werden in de vergadering geuit door Kees de Jong. Kees vroeg als eerste om een eerlijk en duidelijk antwoord over de reden van de sloop. Als tweede vond hij dat er eerder individuele gesprekken gevoerd hadden moeten worden met de bewoners. Ten derde willen de buurtbewoners zekerheid op een plek terug in dezelfde wijk. Als laatste zou verhuizen zonder huurverhoging of lastenverzwaring zeer gepast zijn en ook vergoedingen voor zelf aangebrachte verbeteringen. Brigitte Broijl van Stadlander heeft hier kort op gereageerd maar gaf ook aan dat dit niet eenvoudig te doen was op dat moment, omdat dit binnen de directie ook besproken moest gaan worden. Er is door Stadlander belooft binnen 2 weken antwoord te geven hierop.

Met andere woorden... WORD VERVOLGD!

Lees de artikelen uit de BN de Stem hieronder:

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/bewoners-fort-zeekant-samen-met-sp-in-actie-tegen-sloop-huizen~a6b65acb/

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/eisenpakket-bewoners-fort-zeekant-we-willen-wijk-niet-uit-en-geen-huurverhoging~a82d5ebc/

Reactie toevoegen

U bent hier