h

Stadlander moet haar kerntaken serieus nemen.

25 augustus 2021

Stadlander moet haar kerntaken serieus nemen.

Foto: Stadlander / Stadlander

Dat er bijna geen goede en betaalbare socialehuurwoningen meer zijn te vinden is intussen bekend bij veel huurders en woningzoekenden. Dat er huurders zijn die in gebrekkige huizen met vocht en schimmel moeten wonen zonder dat dit opgelost wordt is ernstig te noemen. Deze groep mensen voelt zich al lang in de kou staan. Onlangs is ZuidWestUpdate hier een thema over begonnen en recent heeft Theo de Jong een interview gehad bij deze omroep samen met Julien Voets van Lijst Linssen. Dit gaat wat worden in de toekomst, omdat beide heren hier stellige uitspraken in doen. 

Raadslid Theo de Jong vindt dat een organisatie als Stadlander zich dient te houden aan het uitvoeren van dat waarvoor ze zijn opgericht. Die verantwoording mogen ze niet negeren stelt hij, al weet de fractievoorzitter ook dat het soms anders gaat:

“Ze leggen het probleem iedere keer terug bij de huurder. Dan stel je je niet op als een goede verhuurder. Als daar structureel iets mis is, dan moet dat aangepakt worden.”

"Het gemeentebestuur heeft in woonvisies en prestatieafspraken met Stadlander weinig oog voor wezenlijke zaken als veilige en gezonde huurwoningen. De raad zou daar volgens mij de wethouder best vaker op mogen aanspreken, al verwacht ik dat die bestuurder dit in eerste instantie afhoudt". 

“Die zal zich waarschijnlijk verdedigen door te zeggen dat het college zich niet moet bemoeien met de bedrijfsvoering van Stadlander. Dat is gewoon een standaard antwoord.” Ik vind dat de raad dan nog duidelijker moet wijzen op het feit dat de gemeente een partnerschap heeft met de corporatie op het gebied van volkshuisvesting en volksgezondheid.

Theo heeft intussen artikel 36 vragen opgesteld aan de raad. Deze zijn te vinden in de bijlage onder dit atikel.

Lees het volledige artikel van ZuidWestUpdate

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/bergse-politici-over-hun-ervaringen-met-stadlander-versus-huurders/ door Hans-Jorg van Broekhoven.

Reactie toevoegen

U bent hier