h

SP stelt vragen aan het college over de energietoeslag.

6 april 2022

SP stelt vragen aan het college over de energietoeslag.

Foto: Shutterstock.com / Gemeente.nu

De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om huishoudens die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te betalen voor een bedrag van € 800,- ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. De SP-fractie heeft daar de volgende vragen over aan het college gesteld middels een brief.

Onze fractie wil weten hoe de regeling uitgevoerd zal gaan worden en hoe bepaald wordt wie er voor in aanmerking komt en wat de cijfers hiervan zijn. Ook zijn er twijfels of hier voldoende geld voor is en wat er gebeurt als dit niet zo blijkt te zijn. Lees de brief van Theo de Jong in de bijlage hieronder. Wordt vervolgd...

Brief aan het college van B&W met vragen over de energie toeslag

 

Reactie toevoegen

U bent hier