h

SP dient motie in voor schone lucht! Een aardbeving in de Bergse Raad?

14 juli 2022

SP dient motie in voor schone lucht! Een aardbeving in de Bergse Raad?

Foto: onbekend / www.schoneluchtakkoord.nl

Tijdens de laatste commissievergadering in "het oude Stadhuis" heeft Theo de Jong een motie indienen voor de "Aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord" door onze gemeente. Deze motie was in de voorgaande periode al aangekondigd tijdens de rondvraag bij Beeldvormende vergadering van 15 juni j.l. en heeft hierdoor op voorhand al veel bijval gekregen van andere partijen uit onze gemeenteraad...

De motie wordt, door de lobby van Theo de afgelopen maand bij de andere partijen, intussen mede ingediend door de BSD, GWBP, Samen0164, Groen Links / PvdA, Alliantie 50plus / Groep Akkaya en Lokaal Realisme.

Het zou veel dilemma's die nu spelen, zoals op dit moment de schadelijke uitstoot van stoffen van asfaltcentrale APM, maar ook voor de toekomstige schadelijke uitstoot van de te bouwen Biomassacentrale van Sabic, en nog zo veel meer aan aanwezige industrie die er is en hierbij ontzien worden. Ook het varend ontgassen is nog steeds aan de orde in de regio, en zo de wind waait zelfs de uitstoot uit België.

We moeten investeren in een nieuw besef... Die van Schone Lucht!

Het inleidende betoog van Theo de Jong bij de motie:

Beste Raadsleden,

Voor ons ligt de Motie "Schone Lucht Akkoord".

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. "Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven"

Inmiddels hebben alle 12 provincies en al bijna 90 gemeenten het akkoord getekend. Gemeenten die het akkoord nog niet hebben ondertekend maar wel willen meedoen kunnen zich op elk moment aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deelnemers kunnen cofinanciering krijgen voor projecten via de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUkSLA).

Op 5 april 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel gelanceerd om de Richtlijn Industriële Emissies te herzien.

Het voorstel sluit mooi aan op de ambitie van het Schone Lucht Akkoord, en betekent onder meer een steun in de rug voor de maatregel om in vergunningen emissie-eisen op te nemen die zo dicht mogelijk aan de onderkant van de EU Best Available Techniques reference documents (BREFs) te voldoen, om zo min mogelijke uitstoot te realiseren.

Beste Raadsleden, laten we ons voordeel doen met het ondertekenen van dit akkoord om mede aan de nationale en Europese overlegtafels de beste kwaliteit van leven voor de inwoners van Bergen op Zoom te realiseren.

Ik dank u allen.

 

Wie dit betoog wil terugzien kan dit doen via de livestream hieronder:

Dit fragment begint met uitleg van Wethouder Letty Demmers met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen door de APM asfaltcentrale. Mooie informatie op voorhand van onze motie voor Schone Lucht. Wilt u dit niet zien verplaats dan naar de stip in de tijdbalk. De discussie duurt dan ca. 55 minuten.

LET OP: Door een technisch probleem in de raadzaal kan het zijn dat u het geluid niet kunt horen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt! Het geluid werkt meestal wel op een PC of laptop.
Beluister hier de audio van deze motie:

https://drive.google.com/file/d/1qUcmpbJ9cC0qkqioWIP9k08zs9KUV_KN/view?usp=sharing

Meer weten over het Schone Lucht Akkoord:
Foto: onbekend / www.schoneluchtakkoord.nl

https://www.schoneluchtakkoord.nl/schone-lucht-akkoord/

of

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord

Lees hieronder de motie van de SP:

Reactie toevoegen

U bent hier