h

TIJDELIJKE BEWONERS LOCATIE BOZLUST MOGEN BLIJVEN!

21 september 2022

TIJDELIJKE BEWONERS LOCATIE BOZLUST MOGEN BLIJVEN!

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Google Earth

Op dinsdag 13 september vernam de SP Bergen op Zoom dat er problemen ontstonden voor tijdelijke bewoners op de locatie BoZlust doordat de gemeente handhaafde op het verbod van permanente bewoning in recreatiewoningen. SP Raadslid Theo de Jong is het gesprek aangegaan met een tijdelijke bewoner om meer inzicht te krijgen in de situatie. Hij kon alleen maar tot de conclusie komen dat deze mensen spoedzoekers zijn naar een reguliere huurwoning. De Locatie BoZlust fungeert als ‘tussenvoorziening’ voor deze mensen met een duidelijke voorwaarde.

We kunnen dan 2 dingen doen, verontwaardigde brieven schrijven en een actie met de bewoners proberen op te zetten, of je pakt de telefoon en je belt de wethouder. Ons Raadslid heeft gekozen voor het laatste en dat heeft een aantal zaken versneld in gang gezet.

De wethouder kwam, net als wij, tot inzicht dat we als gemeente mensen niet onnodig in de problemen moeten brengen door ze in principe dakloos te maken door te handhaven op het verbod van permanente bewoning in recreatiewoningen, die in gebruik zijn als ‘tussenvoorziening’ tot er een reguliere huurwoning wordt gevonden.

Ook de eigenaar van BoZlust wilde het gesprek aangaan met de gemeente om uit te leggen dat deze mensen daar verblijven onder de voorwaarde dat zij zich inschrijven als woningzoekende en actief op zoek zouden gaan om een reguliere huurwoning te vinden. Hij wilde hiermee voorkomen dat er een waterbedsituatie zou ontstaan omdat die mensen zich telkens zouden verplaatsen naar andere recreatievoorzieningen. Zoals verwoord in het
artikel van BNdeStem op 19 september.

Lees hier het artikel van BNdeStem:

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/bewoners-recreatiewoningen-bozlust-moeten-per-1-oktober-vertrekken-ik-schrok-me-kapot~a895d949/


De tien tijdelijke bewoners mogen nu ook na 1 oktober 2022 op BoZlust verblijven. Er wordt in samenwerking met de eigenaar en de gemeente overlegd wat een redelijke termijn is om door te stromen naar een reguliere huurwoning.

De gesprekken tussen de eigenaar van BoZlust en de gemeente heeft geleid tot overeenstemming tot verdere samenwerking. Dit kunt u lezen in de verklaring van de gemeente Bergen op Zoom via: 

https://www.bergenopzoom.nl/vluchtelingen

De SP Bergen op Zoom is blij dat, door ons signaal en snel handelen, mede tot deze uitkomst heeft geleid. Uiteraard mag u van ons verwachten dat we de zaken blijven volgen.

Foto: Wilfred Landa / Screenshot Google Earth

 

Reactie toevoegen

U bent hier