h

Leden kiezen nieuw bestuur tijdens de Algemene ledenvergadering

28 mei 2023

Leden kiezen nieuw bestuur tijdens de Algemene ledenvergadering

Afgelopen woensdag hebben de leden van de afdeling Bergen op Zoom / Brabantse wal een nieuw bestuur gekozen. Meer dan 10% van de leden was hierbij aanwezig. Zij hebben hun stem uit kunnen brengen op 5 kandidaten.

Alvorens er tot stemming overgegaan kon worden moest er eerst een kiescommissie worden samengesteld. Dit werden Anja Goossens en Ufuk Çelik. Er zijn 19 stembiljetten ingeleverd, waarna er tot telling overgegaan kon worden.

Er kon gestemd worden op:
  1. Esmee de Koning - Voorzitter (dagelijks bestuur)
  2. Cora Stolk - Organisatie secretaris (dagelijks bestuur)
  3. Jan Schnitker - Algemeen bestuur (penningmeester)
  4. Wilfred Landa - Algemeen bestuur
  5. Elly van de Riet-Bartels - Algemeen bestuur

Anja Goossens presenteerde de uitslag na de telling. Er zijn 19 biljetten ingeleverd waarvan er 1 ongeldig is verklaard. Er bleven 18 biljetten over die voor stemden op Cora Stolk, Jan Schnitker en Wilfred Landa. Er waren 17 stembiljetten die voor stemden op Esmee de Koning en Elly van de Riet-Bartels. Hiermee is ons nieuwe bestuur gekozen en vastgesteld. Ook Theo de Jong, ons in 2022 gekozen raadslid, is statutait verbonden aan het bestuur.

Onze " kers verse" voorzitter Esmee sloot de vergadering met een dankwoord en een oproep.

Esmee de KoningIk wil als nieuwe voorzitter, alle aanwezigen bedanken voor de fijne ledenvergadering en het gegeven vertrouwen.

Als voorzitter kan je veel doen, maar dit kan je niet alleen. Samen gaan we de afdeling SP Bergen op Zoom nog verder op de kaart zetten en gaan we geen probleem uit de weg.

klik hier om lid te worden

 

 

 

Lees hieronder de statuten van de SP:

https://www.sp.nl/statuten

 

Reactie toevoegen

U bent hier