h

SP Bergen op Zoom kondigt motie aan tijdens Raadsvergadering!

10 november 2023

SP Bergen op Zoom kondigt motie aan tijdens Raadsvergadering!

Foto: Wilfred Landa / Screenshot zoekopdracht Google

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op donderdag 9 november j.l. heeft ons raadslid Theo de Jong een krachtig betoog gehouden met als speerpunt de penibele situatie rondom de zorg in onze stad. In dit betoog uitte hij zijn zorgen hierover, met name over de eerstelijns zorg en de situatie rondom de overname van huisartsenpraktijken in de stad door Co-med. Onze afdeling is het Meldpunt Co-med gestart en de eerste meldingen komen binnen hierop. Genoeg reden om vanuit onze fractie een motie in te gaan dienen hierover in december. Lees hier het betoog van Theo...


Foto: Wilfred Landa / Screenshot Livestream Gemeente Bergen op Zoom
Raadsvergadering van 9 november,

De jaarcijfers.

 

Geachte Voorzitter, college en raadsleden,


De SP is tevreden dat we steeds beter grip krijgen op onze financiën.

Wij vinden dat we de afspraken uit het verleden moeten nakomen en dan heb ik het over de Bouwkoten. We beseffen dat keuzes en verantwoordelijkheden in balans moeten zijn. Dat wil zeggen dat wij, de SP, vinden dat keuzes niet ten koste mogen gaan van onze verantwoordelijkheden aan onze inwoners.

Ik denk dan aan: Betaalbaar wonen, goede tweedelijnszorg, door behoud van ons ziekenhuis in onze gemeente. Goede bereikbare zorg binnen ons Sociaal Domein en dat iedereen echt mee kan doen. De zorg voor onze inwoners staat onder druk, zoals de eerstelijnszorg door overnames door Private Equity Bedrijven. Daarover later meer...

Binnen het Sociaal Domein zien we bewegingen om de zorg, die daarbinnen valt, efficiënter te regelen. Denk hier aan het omgekeerd uitschrijven van de Verordening WMO. De SP vindt het belangrijk dat we onnodige administratieve handelingen moeten terugdringen.

Onze mening is dat de samenwerking binnen de Werkgroep Sociaal Domein een mooie apolitieke manier is om met fracties onderling goede afspraken te maken met de ambtelijke organisatie. Doen wat nodig is en onze inwoners op de eerste plaats zetten en vooral leren van andere goede voorbeelden. Zo hoort het te gaan in een gemeente.

Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Dit is een continu proces wat altijd onze aandacht op moet blijven eisen. Het kan namelijk altijd beter door nieuwe inzichten.

We hebben het al vaker gehad over het ‘doemjaar 2026’ en dat de inkomsten vanuit het rijk zullen teruglopen. Waarom pikken wij dit als gemeenten in Nederland? We geven al jaren aan dat de bijdragen ontoereikend zijn. Wij zijn van mening dat alle gemeenten samen met de VNG een keihard signaal af moeten geven, dat onze wettelijke taken daarmee steeds verder onder druk komen te staan en dat de rek er een keer uit is. Dat zou al het goede werk, dat nu wordt verzet door ons als gemeentelijke organisatie en het sociaal maatschappelijk veld, ernstig kunnen schaden.

De SP roept daarom iedereen op om 22 november te gaan stemmen om alle beloften voor een betrouwbare politiek af te dwingen.

En dan nog even over de Private Equity in de eerstelijnszorg.De SP Bergen op Zoom heeft een meldpunt geopend waar mensen hun klachten over CoMed, die de Praktijken van Pabst en ’t Kompas hebben overgenomen, kenbaar te maken. Elke dag, sinds het openzetten van dit meldpunt, komen er meldingen binnen. Daarom kondigen wij een motie aan over de praktijken van Private Equity bedrijven in de eerstelijnszorg, die minstens 4800 patiënten in onze gemeente raken. De motie zal in december worden ingediend.

Geloof je niet wat je leest en wil je het terugzien en horen? Dat kan...

Dit onderwerp in het nieuws:

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/bergse-sp-kritisch-op-functioneren-huisartsenorganisatie-co-med/

Download betoog als pdf-bestand:

Reactie toevoegen

U bent hier