h

Hoe staat de jeugdzorg in Bergen op Zoom ervoor?

6 mei 2024

Hoe staat de jeugdzorg in Bergen op Zoom ervoor?

Foto: SeventyFour / Getty Images

Ons bereiken signalen dat het niet overal goed gaat in de Jeugdzorg in Nederland. Ook vanuit Bergen op Zoom krijgen wij zorgelijke verhalen te horen. Dat kan anders...

Door: Theo de Jong. (Raadslid gemeente Bergen op Zoom.)


Een van de knelpunten zijn de wachtlijsten. Het komt voor dat jongeren op de wachtlijst staan en dan daarna ook de 18 jarige leeftijd bereiken. Volgens de wet zijn ze dan volwassen maar daarmee zijn de problemen, waarmee zij worstelen, niet opgelost. Hoe verloopt het traject dan? Ook al worden zij voor de 18 jarige leeftijd wel geholpen, dan nog verloopt ook dan de hulp niet altijd vlekkeloos. Wordt er wel voldoende maatwerk geleverd in dit traject en hoe verloopt de hulp aan het hele gezin gekoppeld hieraan?

Ook zijn er jongeren die door hun problemen niet meer naar school (kunnen) gaan. Dan krijgen ze dus naast de al aanwezige jeugdzorg ook te maken met de ingeschakelde Leerplichtambtenaar. Voor de ouders is dit ook een extra zware belasting dus moet ook daar rekening mee worden gehouden in dit geheel.

Daarom hebben wij als fractie schriftelijke vragen gesteld om in beeld te krijgen hoe het met de jeugdzorg in onze gemeente gesteld is en wij willen weten hoe dit gesteld staat.

Wij hopen dat onze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Mocht u ook zaken omtrent de jeugdzorg in Bergen op Zoom kennen dan horen wij het graag.

Vertel uw verhaal hier:
Mocht u zelf ervaring hebben hiermee en wilt u dit kwijt....

Stuur uw bericht naar Onze Hulpdienst. Selecteer bij onderwerp Jeugdzorg voor u uw verhaal begint... BvD...

Bekijk hier onze artikel 34 vragen:

Reactie toevoegen

U bent hier