h

Red Bravis Bergen

Foto: SP
Bergen op Zoom staat op het punt om haar ziekenhuis en de huisartsenpost te verliezen. Dit was al een slecht idee voor de coronapandemie, maar nu is het helemaal duidelijk dat we ons geen enkele sluiting van ziekenhuis of huisartsenpost kunnen veroorloven.

 

RED BRAVIS BERGEN!

In 2019 werd over onze ruggen besloten dat ons ziekenhuis in Bergen op Zoom zou gaan verdwijnen. Dat was toen al een zeer slechte ontwikkeling. Het is niet alleen problematisch voor mensen uit de regio die te maken krijgen met langere aanrijtijden, maar ook kapitaalvernietiging en tegen de wil van de meeste inwoners uit Bergen op Zoom en omstreken. De belangrijkste zorgfunctie in onze gemeente dreigt zo op zeer ondemocratische wijze te verdwijnen.

De Coronacrisis bevestigt opnieuw dat de zorg geen markt hoort te zijn waar je flexibel mee om kan gaan. Dat kost levens. Meer ziekenhuizen, meer capaciteit, een nationaal zorgfonds en een goede onderlinge samenwerking is wat daadwerkelijk nodig is. Geen zorgsysteem waar gebruikers van die zorg en zorgmedewerkers geen enkele zeggenschap over hebben.

  • Een volwaardig basisziekenhuis in Bergen op Zoom
  • Een 24/7 huisartsenpost
  • Meer zeggenschap en controle over onze belangrijkste zorgfuncties in de regio
  • Een Nationaal Zorgfonds 
Lees meer over hoe dit begon:

https://bergenopzoom.sp.nl/red-bravis-bergen-op-zoom

Teken de petitie en help mee!
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier