h

Red Bravis Bergen op Zoom!

Het ziekenhuis is van ons allemaal!

Eerder deze week werd bekend dat het bestuur van Bravis gekozen heeft voor een nieuwe locatie voor één groot Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Voor Bergen op Zoom betekent dit dat het ziekenhuis gaat sluiten. Een keuze die voor veel inwoners van West-Brabant en Zeeland niet te bevatten is.

Foto: SP

Los van de sterke emoties die de sluiting van het ziekenhuis in Bergen op Zoom terecht oproept lijkt het mij belangrijk om eens nader in te zoomen op de rol van de zorgverzekeraars. Het is namelijk niet het college, of de gemeenteraad die voor dit bizarre besluit hebben gezorgd. Het zijn de zorgverzekeraars die de echte macht in handen hebben en die bepalen waar een nieuw ziekenhuis komt te staan. Goede zorg, betere concentratie van specialisme en dus efficiëntie zijn de officiële argumenten om te kiezen voor een verdere centralisatie van de zorg. De vraag is echter ook welke commerciële belangen de zorgverzekeraars hebben bij de verplaatsing van het ziekenhuis. 

Op dit moment is de situatie zo dat de ziekenhuizen in Nederland in handen zijn van private instellingen zoals stichtingen, maar ook steeds vaker van bv’s. Die bedrijven moeten dan feitelijk met elkaar gaan concurreren, aangevoerd door de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars komen aan hun geld door verzekeringen te verkopen aan ons consumenten. De miljardenberg waar de verzekeraars nu dus op zitten is in feite door ons allemaal opgebracht. En daar zit de pijn. Wij hebben geen zeggenschap meer over onze zorg. Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP zegt hierover het volgende: ‘in 2006 is er gekozen voor een systeem waarbij mensen wel via premies en belastingen de zorg betalen, maar de overheid er niet meer namens die mensen over gaat. De zorgverzekeraars beslist en die wordt gemotiveerd door geld. Dat is helemaal de verkeerde prikkel’. De woorden van Henk van Gerven zijn dus ook direct toepasbaar op de situatie in Bergen op Zoom. Ondanks een brief van minister voor Zorg Bruno Bruins waarin hij oproept om vooraf met inwoners, verpleegkundigen, artsen en ander personeel te gaan praten heeft Bravis, gesteund door de zorgverzekeraars gekozen voor een zeer arrogante houding. Er komen wel bijeenkomsten, maar inwoners hebben geen zeggenschap over hun eigen geld meer en kunnen als het aan de zorgverzekeraars ligt alleen maar ja en amen knikken. Daar gaan wij niet mee akkoord. ‘Zorg is een nutsvoorziening. Daar moeten niet de zorgmanager, de financiële bedrijven, de dure adviesbureaus en de zorgverzekeraars over gaan. Daar moeten wij, de mensen over gaan, en onze politieke vertegenwoordigers met de zorgprofessionals. Het moet afgelopen zijn met de smoes “we gaan er niet over”. Dat is een politieke keuze’, zegt van Gerven. 

Foto: SP

Wij willen ziekenhuizen weer onder publieke controle brengen. Het is immers ons geld, dus wij zouden ook moeten bepalen hoe de zorg moet worden ingericht. Nu krijgen we te maken met taferelen waarin een wethouder van Bergen op Zoom een wethouder van Roosendaal feliciteert met het binnenhalen van het ziekenhuis. Alsof het een wedstrijdje is om te kijken wie het verste kan plassen. Er moet geen concurrentie zijn tussen Roosendaal en Bergen op Zoom als het gaat over zorg. Dit is een te serieuze zaak en gaat soms letterlijk om mensenlevens. Wij hopen dat het college ook hun teleurstelling omzet in constructieve woede en gaat kijken sámen met de inwoners van Bergen op Zoom, de Zuidwesthoek en Tholen hoe ze de macht van de zorgverzekeraars kunnen afbreken. En als we vechten tegen de bierkaai, dan breken we ook die af.

Teken hier de petitie voor het behoud van Bravis Bergen op Zoom

Petitie Red Bravis Bergen

 

Niels Minnaard

U bent hier