h

Uitkering inhouden is geen oplossing

14 augustus 2018

Uitkering inhouden is geen oplossing

'Het is geen taak van de gemeente om deurwaarder te spelen voor woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars.'

U bent hier