h

Ozb twee pct extra omhoog

14 november 2003

Ozb twee pct extra omhoog

De onroerend zaakbelasting gaat in 2004 twee procent extra omhoog. Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad gisteravond beslist.
De verhoging komt daarmee op 3,25 procent. De raad besloot ook dat de Zalmsnip volgend jaar volledig wordt uitbetaald. B en W wilden de Zalmsnip in 2004 halveren. Dat zag de raad niet zitten.

Bergen op Zoom komt flink geld tekort doordat het Rijk de gemeente minder geeft. Wethouder C. van der Weegen had daar een oplossing voor: extra verhoging van de ozb in 2004 en 2005 en halvering van de Zalmsnip in 2004. Die Zalmsnip verdwijnt in 2005 sowieso omdat het Rijk ‘m schrapt. De gemeenteraad had gisteren grote problemen om de bevolking met nog hogere lasten op te zadelen. Om de problemen voor volgend jaar op te lossen slikte de coalitie van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en GBWP een extra verhoging van twee procent van de ozb in 2004 wel. Die verhoging werkt door in de jaren na 2004.

Maar nog eens twee procent erbovenop in 2005 zag de raad niet zitten. Bovendien wilde de coalitie niet knibbelen aan de Zalmsnip. Het geld dat Van der Weegen op de Zalmsnip wilde besparen om het tekort te dekken moet nu uit de reserves, de spaarpot van de gemeente komen.

Voor het jaar 2005 zijn de financiële problemen voor de gemeente niet minder. Niet alleen keert het Rijk in dat jaar ook minder geld uit, maar de gemeente krijgt ook nog met andere tegenvallers te maken. Zo dreigen er forse tekorten bij het RIO, het Regionaal Indicatie Orgaan, bij de politie, bij de brandweer. Bij elkaar zeker een half miljoen euro.

Al met al, zo hield Van der Weegen de raad voor, moet de raad voor 2005 sowieso al voor een miljoen euro bezuinigen. Door af te zien van een extra verhoging van de ozb in 2005 moet de raad zelfs 1.250.000 miljoen euro zien te vinden.

De opdracht om te bezuinigen betekent dat de gemeenteraad volgend jaar moet gaan praten over het openbreken van de afspraken die in 2002 zijn gemaakt. Na het aantreden van het huidige college is besloten om voor dertien miljoen te bezuinigen.

Dat geld wordt gebruikt voor nieuw beleid zoals dat heet. Vooral de aanpak van straten en wegen, van riolering, heeft veel prioriteit gekregen. Die afspraken moeten nu op de helling. Als het aan de VVD ligt, gaan de partijen al in januari rond de tafel.

Die VVD eiste dat zelfs bij monde van fractievoorzitter M. van Kemenade omdat de partij erg veel moeite heeft met de extra verhoging van de ozb.

De VVD zag zich gedwongen om toch met de rest van de coalitie mee te gaan om de begroting sluitend te krijgen. De VVD had echter liever gezien dat er meer geld uit de reserves van de gemeente was gehaald dan extra verhoging van de ozb.

U bent hier