h

Wonen duurder in Bergen

1 november 2003

Wonen duurder in Bergen

De woonlasten in de gemeente Bergen op Zoom stijgen het komende jaar met bijna twaalf procent. De lasten gaan gemiddeld per huishouden omhoog van 638 naar 709 euro.
De onroerend zaakbelasting stijgt volgend jaar met 3,25 procent. Dat is twee procent extra. Ook in 2005 stijgt de ozb met twee procent extra. Daarnaast gaat de afvalstoffenheffing van 284 naar 298 euro en het rioolrecht van 146 naar 171 euro.

Korting

De extra verhoging van de ozb is nodig omdat de gemeente het komende jaar 1,1 miljoen tekort komt. Dat komt doordat het Rijk minder geld geeft. Daarnaast krijgt Bergen op Zoom van het Rijk nog eens een korting van 8,5 ton opgelegd op het gebied van sociale zaken. Wethouder C. van der Weegen stelt dat de donkere wolken die hij dit voorjaar zag aankomen er echt zijn gekomen in de vorm van deze forse korting van het Rijk. Dus kan de gemeente er niet omheen de ozb extra te verhogen, hoewel er in het raadsprogramma is vastgelegd dat die slechts trendmatig zou stijgen. Van der Weegen: „Je kunt twee dingen doen. Nog meer bezuinigen, zodat we het afgesproken nieuwe beleid moeten terugdraaien of naar extra inkomsten zoeken. We hebben voor dat laatste gekozen.“

En dan is er nog de korting op de minima.

Afbouwen

Van der Weegen zegt hierover: „We willen dit bedrag niet alleen op deze groep mensen afwentelen.“ Dus wil het college de Zalmsnip, een jaarlijks bedrag van 45 euro dat ieder huishouden krijgt, afbouwen. Het Rijk zet deze uitkering in 2005 toch stop. „Door het komend jaar dit bedrag al te halveren, kunnen we de pijn bij de minima verzachten. Iedereen krijgt minder, geen 45,38 euro, maar slechts 22,69 euro. Zo houden we geld over en kunnen we daarmee ons minimabeleid voor het grootste deel overeind houden. Anders zouden we bijvoorbeeld de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen moeten afschaffen.“ Van der Weegen besluit: „Het is geen vrolijk verhaal, maar ik denk dat we op deze manier de begroting op een verantwoorde manier sluitend krijgen.“

De gemeenteraad praat 13 november over de begroting voor volgend jaar.

U bent hier