h

SP-berekeningen tonen aan: belastingdruk neemt flink toe

28 december 2004

SP-berekeningen tonen aan: belastingdruk neemt flink toe

De lasten voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom stijgen fors. Volgend jaar is de belastingbetaler globaal tussen de tien en zestien procent meer kwijt. Dat blijkt uit berekeningen van de Socialistische Partij (SP).

Iedereen met een internetaansluiting kan op de site van de sp -(www.bergenopzoom.sp.nl) zelf uitrekenen hoe de gemeentelijke belastingheffingen globaal uitkomen.

Gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf bevestigt dat de becijferingen van de SP globaal kloppen. Deskundigen van de afdeling financiën houden wel een slag om de arm. De SP gaat uit van de gemiddelde waardestijgingen van woningen die de gemeente zelf in de belastingnota heeft aangegeven.

Die gemiddelde waardestijging heeft te maken met de nieuwe taxaties die het afgelopen jaar zijn verricht. Maar het onroerend goed in de gemeente Bergen op Zoom is niet alleen daardoor duurder geworden. Een deel van de gemiddelde waardestijging is veroorzaakt door bijvoorbeeld kostbare flats op de Bergse Plaat of in het centrum van de stad.

Op de SP-site kan de nieuwsgierige inwoner van de gemeente de huidige waarde van de woningen invullen. Vervolgens berekent de ‘belastingmeter’ wat de nieuwe taxatiewaarde zal zijn. Op grond daarvan moet men straks belasting betalen.

Uitgangspunt is de taxatie van vier jaar geleden. Verder kan de gebruiker invullen of hij/zij uitsluitend gebruiker van de woning is of ook nog eigenaar. In het laatste geval ligt het belastingbedrag ook hoger. Van belang is voorts de vraag of iemand een hond heeft.

Daarnaast is ook rekening gehouden met de vrijstelling voor mensen met een minimuminkomen.

Mensen met een minimuminkomen gaan er in ieder geval 45 euro op jaarbasis op achteruit. Dat komt door het schrappen van de Zalmsnip. Dat ligt niet aan de gemeente Bergen op Zoom, maar is een rijksmaatregel.

Een gebruiker van een flat met een ‘oude’ getaxeerde waarde van 140.000 euro woont straks in een flat met een waarde van bijna 220.000 euro. De gemeentelijke belastingen voor zo iemand gaan van 569 naar 651 euro, een stijging van dik veertien procent.

De eigenaar van een rijtjeshuis met een waarde van nu nog 180.000 euro ziet de belasting stijgen met 9,5 procent tot 917 euro. De bewoner van een wat luxere twee-onder-eenkapper moet rekening houden met een bedrag van bijna duizend euro (bij een taxatiewaarde van twee ton).

De gebruiker/eigenaar van een vrijstaand huis van 2,5 ton nu (straks 380.000 euro) is 1.100 euro kwijt aan gemeentelijke belastingen.

De belangrijkste oorzaak van de lastenstijging, die ruim boven de officieel verhoging van 1,8 procent inflatiecorrectie ligt, is de rioolheffing.

Dat komt doordat er in Bergen op Zoom de komende jaren veel achterstallig werk aan het riool moet gebeuren. En deels komt het ook doordat het rijk en het waterschap zware eisen hebben gesteld aan de kwaliteit van het afvalwater dat de gemeente via de riolering loost.

U bent hier