h

SP Bergen op Zoom lanceert De Belastingmeter

22 december 2004

SP Bergen op Zoom lanceert De Belastingmeter

Inwoners van Bergen op Zoom kunnen nu op internet de eigen gemeentelijke belastingaanslag 2005 schatten.

De SP Bergen op Zoom heeft op haar internetpagina (www.bergenopzoom.sp.nl) De Belastingmeter ontwikkeld. De Belastingmeter berekent voor ieder huishouden voor 2005 de ozb, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting, kortom de gehele gemeentelijke belastingaanslag. Ook toont hij de verschillen met de belastingaanslag van 2004. De Belastingmeter werkt heel eenvoudig: even een paar gegevens intypen, en na een druk op de knop wordt een gerichte schatting van de nieuwe belastingaanslag gegeven.

De Belastingmeter is een vervolg op de doorrekening van de Bergen op Zoomse belastingplannen 2005, waarvan de opvallende uitkomsten op 9 november zijn gepresenteerd. Deze waren ondermeer:

* Het college schrijft dat de ozb-tarieven slechts met 1,8% worden verhoogd. Echter, via een ingewikkelde rekenkundige truc wordt een extra opbrengst in de tarieven versleuteld. De werkelijke stijging van de ozb-tarieven bedraagt 4,6%;

* De ozb-tarieven stijgen met 4,6%, maar de ozb-aanslagen stijgen voor ieder woningtype anders. Voor de meeste bewoners van een appartement, flat of bejaardenwoning zal de ozb-aanslag volgend jaar tussen de 7,3% en 11,7% hoger zijn;

* De stijging van de totale gemeentelijke belastingaanslag (ozb, rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) zal volgend jaar voor de meeste burgers tussen de 10% en 14% hoger zijn. Dit komt vooral door de stijging van de ozb (+4,6%), het rioolrecht (+13,7%) en het verdwijnen van de zalmsnip.

De Belastingmeter rekent met de vastgestelde belastingtarieven 2005, en met een gerichte schatting van de woz-waarden 2005. Deze schatting wordt gedaan op basis van de gemiddelde stijgingspercentages per woningtype, zoals deze in de gemeente Bergen op Zoom gelden. Het onderdeel ozb 2005 in de berekening kan daardoor in werkelijkheid iets afwijken, maar voor de meeste huishoudens zal deze afwijking slechts marginaal zijn. De inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen nu vast een serieuze schatting maken van de eigen belastingaanslag 2005. Ook de te verwachten stijging van de lasten is zo voor iedereen zichtbaar, zowel absoluut als procentueel.

De belastingmeter is te vinden op www.bergenopzoom.sp.nl in het dossier ozb.

U bent hier