h

Actie “Noodrem”

30 oktober 2005

Actie “Noodrem”

Leden van de SP in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat, verspreiden de komende weken 15.000 Actiekaarten “NOODREM “. Zij willen hiermee de aandacht vestigen op de verontrustende gevolgen van de nieuwe zorgverzekering, die per 1 januari 2006 ingaat.

2e en 1e Kamer hebben ingestemd met de invoering van dit nieuwe stelsel, ondanks de grote
verwachte problemen bij de uitvoering ervan.

Zoals: Voor veel mensen wordt het nieuwe zorgstelsel een stuk duurder. De 1100 euro nominale premie (minus eventuele zorgtoeslag) is voor veel mensen een grote lastenverzwaring. De premie voor de aanvullende verzekering zit daar nog niet bij.
Bovendien is voor mensen met een hoger inkomen de nominale premie een lastenverlaging! Arm en rijk, iedereen betaalt dezelfde premie. Hiermee verdwijnt de inkomenssolidariteit uit de zorgverzekering. Via de zorgtoeslag wordt dit maar gedeeltelijk gecompenseerd.

De SP heeft altijd gepleit voor een inkomensafhankelijke premie. Het verhaal van Hoogervorst dat niemand meer dan 5% van zijn of haar inkomen aan zorgkosten zal gaan besteden is niet waar. Het maximum geldt alleen voor de nominale premie; een aantal groepen (onder het minimumloon) kunnen bovendien meer dan 5% aan nominale premie gaan betalen. En daar nog bovenop, de No Claim blijft.

Tevens komt hier de macht van de zorgverzekeraars ook om de hoek kijken. Daarnaast is voor veel mensen nog niet duidelijk hoe de zorg er zelf gaat uitzien door de marktwerking. Zorgverzekeraars gaan contracten afsluiten met zorgleveranciers (huisartsen, ziekenhuizen, medicijnfabrikanten ect.). De kans bestaat dat je dus niet meer naar je vertrouwde ziekenhuis kan gaan, maar misschien naar een andere plaats moet.

Ook moeten ziekenhuizen meer winst gaan maken. Er kan dus bezuinigd worden op de opnametijd van patiënten door ze eerder naar huis te sturen dan voorheen. Dagopname kost namelijk veel geld. Steeds vaker zie je dan ook dat zorgverzekeraars op de stoel van de dokter gaan zitten en bepaalde geneesmiddelen en behandelingen ondanks adviezen van de dokter niet meer vergoeden. Marktwerking staat dan ook haaks op samenwerking binnen de zorg, terwijl dat juist nodig is.

Dit artikel is te kort om alles op te sommen, het is slecht een greep uit wat er kan gaan gebeuren. We hopen dan ook dat u de actiekaart wilt ondertekenen, om zo uw bezwaar kenbaar te maken tegen dit zorgstelsel.

Namens het SP-bestuur van de afdeling Bergen op Zoom, Gonny Andreas.

U bent hier