h

Opsomming ruimtelijke plannen in Steenbergen en Halderberge

27 oktober 2005

Opsomming ruimtelijke plannen in Steenbergen en Halderberge

Op dit moment zijn er heel veel plannen in zowel de gemeente Steenbergen als ook in de gemeente Halderberge die ingrijpende veranderingen inhouden in het landschap, milieu als ook in de leefomgeving.

De plannen in de gemeente Steenbergen zijn:

- Het realiseren van het Agrarisch Industreel Complex Dinteloord (AICD) gerelateerd aan de Suikerunie van 125 ha industrieterrein.
- Het realiseren van 250ha bruto glastuinbouw Fase I aansluitend aan het AICD richting Dinteloord.
- Realiseren van 250ha bruto glastuinbouw Fase II langs het Mark – Vlietkanaal.
- Verbeteren en uitbreiden van het industrieterrein Dintelmond.
- Het realiseren van een golfbaan tussen Dinteloord en Steenbergen.
- Ontwikkeling en uitbreiding van recreatieve mogelijkheden om en nabij de huidige jachthaven bij Dinteloord.
- De nog steeds actuele doortrekking van de A4 naar Bergen op Zoom.
- Een nieuw gemeentehuis.
- Mogelijk plaatsen van windturbines nabij het AICD en de kassen.
- Bij het eventueel niet doorgaan van Moerdijkse Hoek wordt overwogen om de Auvergnepolder te gebruiken.

De plannen in de gemeente Halderberge zijn:

- Een nieuw gemeentehuis.
- Het realiseren van 25ha glastuinbouw bij de Langenbergstraat en omstreken te Oudenbosch en onderzoek naar eventuele verdere uitbreiding.
- Op dit moment wordt 250ha industrieterrein aangelegd namelijk Borchwerf II.
- Er zijn plannen om een nieuw spooremplacement aan te leggen op Borchwerf II en eventueel een nieuw spoor langs de A17.
- Het realiseren van windturbines aan de St. Antoinedijk nabij Stampersgat en de Hoevense Beemden nabij Hoeven.
- Een rondweg om Oudenbosch.
- Bij het eventueel niet doorgaan van Moerdijkse Hoek wordt overwogen om Borchwerf III aan te leggen.
- Doorgroeigebied glastuinbouw Langenbergstraat en omgeving van mogelijk 250 ha.

U bent hier