h

Dieren(welzijn), natuur en milieu

16 juni 2020

Gemeente geeft antwoord op onze vragen over het gebruik van Xentari

Op 25 mei j.l. hebben wij vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over het gebruik van Xentari in onze stad, die volgens BN de Stem zou zijn aangeschafd in de strijd tegen de processierrups. Wij hebben intussen een brief met antwoorden van hen ontvangen.

Lees verder
26 mei 2020

SP Bergen op Zoom stelt vragen over gebruik Xentari bij strijd tegen processierups

Vorig jaar hebben we te kampen gehad met een grote hoeveelheid processierupsen in eikenbomen. Heel creatief is er toen gedacht en gewerkt om milieuvriendelijk de strijd tegen deze diertjes aan te gaan. Buurtbewoners en scholen hebben nestkastjes gemaakt om zo bij te dragen het probleem op te lossen. Nu valt in de BN de Stem te lezen dat de gemeente Bergen op Zoom een schadelijk middel gebruikt om de strijd aan te gaan tegen deze processierups.

Lees verder
21 januari 2020

Zeg NEE tegen het ontgassen van binnenvaartschepen en teken de petitie

Foto: onbekend / secure.avaaz.org

Weet u het nog? ons artikel over het varend ontgassen van schepen op de wateren bij ons in de buurt? Het is toch wel ernstig genoeg dat wij daarin iets in te brengen zouden moeten hebben. Nou.... dat is er dan ook intussen! Maakt u zich ook zorgen hierover? Teken de petitie en laat het weten!

Lees verder
14 december 2019

Mag ik mij aan u voorstellen?

Foto: onbekend / Ed.nl

Bij onze laatste ledenvergadering hebben wij mogen stemmen voor een nieuwe partijvoorzitter. Vandaag op het partijcongres heeft onze nieuw gekozen voorzitter zichzelf aan ons voorgesteld. Bekijk de video om kennis te maken met Jannie Visscher. Onze nieuwe partijvoorzitter.

Lees verder
21 februari 2019

Uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan door meerderheid in raad goedgekeurd..

De veeteelt moet écht werk maken van verduurzaming, stelt Theo de Jong. Hij pleit voor een gezonde, duurzame kringlooplandbouw met zo kort mogelijke mineralenkringlopen. "We zijn er nog niet. De druk van de intensieve veeteelt op milieu en samenleving blijft onaanvaardbaar groot." Het aantal dieren moet fors omlaag "zodat er daadwerkelijk circulair gewerkt kan worden." Door minder voedselexport, minder dieren kan het mestoverschot effetief worden aangepast, "Dat is in het belang van mens, dier maar ook voor de boer. Zo ontkomt hij aan het juk van de schaalvergroting en uit de houdgreep van de bank." Er is veel kennis in Brabant voorhanden, aldus De Jong. "Deze kennis zou ingezet moeten worden voor een versnelde transitie van de veehouderij." Deze beslissing gaat tegen het beleid van de provincie, om de veestapel te verkleinen, in.

Lees verder
14 december 2013

Zwembad en natuurgebied de melanen

in de commissievergadering gisteren bleek dat alle gevreesde plannen al van tafel zijn en dat er in de raad een breed gedragen mening is dat het zwembad moet blijven bestaan en dat het natuurgebied ook moet blijven bestaan in z'n huidige vorm. De betrokken wethouders (v/d Weegen en Linssen) beaamden dat dit hun intentie is.

Lees verder
8 december 2013

Zwartboek Arduin bereikt Steenbergen

"Steenbergse politici kraken zwartboek SP over h'Onderdak" volgens een in BNdeStem verschenen artikel.
"De Steenbergse raadsleden Kees Aarts en Wilma Baartmans laten geen spaan heel van het zwartboek dat de SP in Bergen op Zoom onlangs presenteerde over dierenopvang Arduin."
Ondanks dat het volledige verslag ons nog niet bereikt heeft kunnen we concluderen dat de meningen over Arduin sterk verdeeld zijn.
Een eerste reactie op het in de media verschenen bericht van Patrick Nijssen ...

Lees verder
7 oktober 2013

Handtekeningen behoud van het asiel uitgereikt

Op 5 oktober werden tijdens de open dag bij dierenopvang h'Onderdak maar liefst 7020 handtekeningen overhandigd aan wethouder Ad van der Wegen. Inmiddels kunnen we de actie al als een succes omschrijven, daar in de gemeenteraad al uitvoerig is gesproken over dit onderwerp. 7020 handtekeningen

Lees verder
1 oktober 2013

Wergroep h'onderdak maakt zwarboek Arduin openbaar

De uitbesteding van zwerfdieren in Bergen op Zoom aan dierenasiel Arduin heeft een stroom aan kritiek losgemaakt, welke wij verzameld hebben in een zwartboek.
Na vragen uit het college in Bergen op Zoom hebben wij documenten ter inzage gegeven aan wethouder Ad van der Wegen. Na een commissievergadering wensten meer fracties inzage, eveneens vanuit andere gemeentes.
Werkgroep behoud h'onderdak heeft het document aangevuld en vorm gegeven, vandaag is aangeboden via de griffies van alle gemeentes die een contract hebben met Arduin aan raden en colleges.

Lees verder
13 september 2013

H'onderdak in de commissie Burger en Bestuur

De actie voor het behoud van dierenopvang h'onderdak doet in Bergen op Zoom inmiddels het nodige stof opwaaien. Donderdag 12 september j.l. was er in de commissie vergadering Burger en Bestuur naast de vragen uit de raad ruimte om toelichting te geven. H'onderdak en Thea van der Leur maakte gebruik van de mogelijkheid en dit zorgde voor tal van verontwaardigde reacties uit de raad. Wethouder Ad van der Wegen beloofde een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar. De raad buigt zich vervolgens over de stukken en volgende maand zal er wederom een behandeling plaats vinden in de commissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier