h

Dieren(welzijn), natuur en milieu

21 februari 2019

Uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan door meerderheid in raad goedgekeurd..

Foto: Adam Chandler

De veeteelt moet écht werk maken van verduurzaming, stelt Theo de Jong. Hij pleit voor een gezonde, duurzame kringlooplandbouw met zo kort mogelijke mineralenkringlopen. "We zijn er nog niet. De druk van de intensieve veeteelt op milieu en samenleving blijft onaanvaardbaar groot." Het aantal dieren moet fors omlaag "zodat er daadwerkelijk circulair gewerkt kan worden." Door minder voedselexport, minder dieren kan het mestoverschot effetief worden aangepast, "Dat is in het belang van mens, dier maar ook voor de boer. Zo ontkomt hij aan het juk van de schaalvergroting en uit de houdgreep van de bank." Er is veel kennis in Brabant voorhanden, aldus De Jong. "Deze kennis zou ingezet moeten worden voor een versnelde transitie van de veehouderij." Deze beslissing gaat tegen het beleid van de provincie, om de veestapel te verkleinen, in.

Lees verder
14 december 2013

Zwembad en natuurgebied de melanen

in de commissievergadering gisteren bleek dat alle gevreesde plannen al van tafel zijn en dat er in de raad een breed gedragen mening is dat het zwembad moet blijven bestaan en dat het natuurgebied ook moet blijven bestaan in z'n huidige vorm. De betrokken wethouders (v/d Weegen en Linssen) beaamden dat dit hun intentie is.

Lees verder
8 december 2013

Zwartboek Arduin bereikt Steenbergen

"Steenbergse politici kraken zwartboek SP over h'Onderdak" volgens een in BNdeStem verschenen artikel.
"De Steenbergse raadsleden Kees Aarts en Wilma Baartmans laten geen spaan heel van het zwartboek dat de SP in Bergen op Zoom onlangs presenteerde over dierenopvang Arduin."
Ondanks dat het volledige verslag ons nog niet bereikt heeft kunnen we concluderen dat de meningen over Arduin sterk verdeeld zijn.
Een eerste reactie op het in de media verschenen bericht van Patrick Nijssen ...

Lees verder
7 oktober 2013

Handtekeningen behoud van het asiel uitgereikt

Op 5 oktober werden tijdens de open dag bij dierenopvang h'Onderdak maar liefst 7020 handtekeningen overhandigd aan wethouder Ad van der Wegen. Inmiddels kunnen we de actie al als een succes omschrijven, daar in de gemeenteraad al uitvoerig is gesproken over dit onderwerp. 7020 handtekeningen

Lees verder
1 oktober 2013

Wergroep h'onderdak maakt zwarboek Arduin openbaar

De uitbesteding van zwerfdieren in Bergen op Zoom aan dierenasiel Arduin heeft een stroom aan kritiek losgemaakt, welke wij verzameld hebben in een zwartboek.
Na vragen uit het college in Bergen op Zoom hebben wij documenten ter inzage gegeven aan wethouder Ad van der Wegen. Na een commissievergadering wensten meer fracties inzage, eveneens vanuit andere gemeentes.
Werkgroep behoud h'onderdak heeft het document aangevuld en vorm gegeven, vandaag is aangeboden via de griffies van alle gemeentes die een contract hebben met Arduin aan raden en colleges.

Lees verder
13 september 2013

H'onderdak in de commissie Burger en Bestuur

De actie voor het behoud van dierenopvang h'onderdak doet in Bergen op Zoom inmiddels het nodige stof opwaaien. Donderdag 12 september j.l. was er in de commissie vergadering Burger en Bestuur naast de vragen uit de raad ruimte om toelichting te geven. H'onderdak en Thea van der Leur maakte gebruik van de mogelijkheid en dit zorgde voor tal van verontwaardigde reacties uit de raad. Wethouder Ad van der Wegen beloofde een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar. De raad buigt zich vervolgens over de stukken en volgende maand zal er wederom een behandeling plaats vinden in de commissie.

Lees verder
5 september 2013

Aanbieding zwartboek Arduin

Beste mensen,

Lees verder
4 september 2013

Aanbieding zwartboek Arduin

Patrick Nijssen bied donderdag 5 september ons zwartboek over Arduin aan de wethouder Ad van de Wegen aan.

Lees verder
3 juli 2013

Actie dierenopvang H'onderdak

Heel stilletjes en zonder dat de inwoners van Bergen op Zoom er een duidelijk beeld van hebben is de dierenopvang gedoemd te verdwijnen onder de nieuwbouw van woonboulevard de Zeeland en een villawijk. Zowel de gemeente als de projectontwikkelaar spelen elkaar de bal toe om het dierenasiel een nieuwe plaats te geven.
Steun het behoud van dierenopvang h'onderdak en teken de online petitie op http://petities.nl/petitie/behoud-dierenopvang-honderdak
eerste poster honderdak

Lees verder
15 juni 2013

Daar lusten de honden geen brood van.

Daar lusten de honden geen brood van.
Dierenasiel h'onderdak moet verdwijnen wegens de nieuwbouw van meubelboulevard De Zeeland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier