h

Uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan door meerderheid in raad goedgekeurd..

21 februari 2019

Uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan door meerderheid in raad goedgekeurd..

De veeteelt moet écht werk maken van verduurzaming, stelt Theo de Jong. Hij pleit voor een gezonde, duurzame kringlooplandbouw met zo kort mogelijke mineralenkringlopen. "We zijn er nog niet. De druk van de intensieve veeteelt op milieu en samenleving blijft onaanvaardbaar groot." Het aantal dieren moet fors omlaag "zodat er daadwerkelijk circulair gewerkt kan worden." Door minder voedselexport, minder dieren kan het mestoverschot effetief worden aangepast, "Dat is in het belang van mens, dier maar ook voor de boer. Zo ontkomt hij aan het juk van de schaalvergroting en uit de houdgreep van de bank." Er is veel kennis in Brabant voorhanden, aldus De Jong. "Deze kennis zou ingezet moeten worden voor een versnelde transitie van de veehouderij." Deze beslissing gaat tegen het beleid van de provincie, om de veestapel te verkleinen, in.

Lees het volledige artikel hier:

https://kijkopbergenopzoom.nl/nieuws/meerderheid-raad-steunt-uitbreiding...
 

Reactie toevoegen

U bent hier