h

VERANDERINGEN IN DE ZORG

17 november 2014

VERANDERINGEN IN DE ZORG

Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Zo zal dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van ouderen en mensen met een beperking of handicap overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het Kabinet vindt namelijk dat Gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter in staat zijn deze wet uit te voeren. Maar het Rijk wil ook dat het goedkoper kan en moet. Daarom krijgen gemeenten minder geld om de WMO uit te voeren. Zo zal er voor huishoudelijke zorg 40 % minder geld beschikbaar zijn dan nu het geval is. Het Kabinet vindt dat wanneer u behoefte heeft aan zorg, ondersteuning of begeleiding eerst familie, buren en vrienden hiervoor ingezet moeten kunnen worden (mantelzorgers). Als dat niet helemaal of helemaal niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassing van uw woning, begeleiding naar een koffieochtend of hulp bij boodschappen doen enzovoorts.

 

Als SP Bergen op Zoom wijzen wij u op het onderstaande van onze Bergse medesocialisten:

 

De gemeente Bergen op Zoom is verplicht om de WMO uit te voeren, ook al is er minder geld vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar.

 De BSD-fractie is noodgedwongen akkoord gegaan met de afspraken die in de gemeenteraad zijn gemaakt over de uitvoering van de WMO in Bergen op Zoom. Ze heeft daarbij wel een aantal voorwaarden gesteld. Belangrijke voorwaarde is dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Iedere inwoner van onze gemeente moet, ongeacht leeftijd, wel of geen beperking of inkomen, mee kunnen doen aan en in de samenleving. Als het geld dat het Rijk beschikbaar stelt onvoldoende zal blijken te zijn, zullen er vanuit de gemeentekas extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden om het geven van goede zorg te garanderen.

De BSD-fractie heeft daarom aangekondigd de uitvoering van de WMO uiterst kritisch te zullen volgen. Om dit op een goede wijze te kunnen doen willen we graag van u, die nu al een of andere vorm van zorg of voorziening ontvangt, weten waaruit die zorg of voorziening bestaat en hoe u tegen de komende wijzigingen aankijkt. Als we daar inzicht in hebben kunnen we na 1 januari 2015, als de nieuwe wet wordt uitgevoerd, zien en vergelijken of u de ondersteuning en zorg ontvangt die u nodig heeft om in de samenleving mee te kunnen blijven doen.

Uw antwoorden worden met grote zorg door ons behandeld en uw privacy wordt daarbij uiteraard volledig gerespecteerd.

Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 10 minuten vragen.

 

Wij wijzen u op de link om de enquête in te vullen:

http://onderzoek.bsdboz.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier