h

Gemeente gaat voorbij aan haar eigen verordening in de WMO.

8 maart 2015

Gemeente gaat voorbij aan haar eigen verordening in de WMO.

In de nieuwe verordening WMO 2015, staat dat mensen met huishoudelijke hulp een zogenoemd “keukentafelgesprek” moeten krijgen.

met betrekking tot de voor hen noodzakelijkje hulp, alvorens opnieuw te indiceren of te her-indiceren. Dit is wettelijk geregeld.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan hieraan voorbij.

Onlangs hebben mensen die in 2014 huishoudelijke zorg kregen een brief ontvangen, gedateerd     15-02-2015, waarin staat dat de huishoudelijke hulp tot 14-06-2015 ongewijzigd blijft, maar dat vanaf die datum de cliënten het moeten doen met een bedrag van € 197,45 per 4 weken.

Deze brief komt over als een informatieve brief en veel mensen zullen niet inzien dat dit hun nieuwe indicatie is. Er is geen contact geweest met de cliënten.

De gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van hun beleid en dienen zich dus te houden aan de wettelijke regels en de regels overeenkomstig het beleidsplan WMO 2015 en verordening.

Het genoemde bedrag is gebaseerd op HV1, dit is de huishoudelijke hulp zonder begeleiding en het is de hulp die het merendeel van de cliënten ontvangt. Voor dit bedrag ontvangen zij echter niet meer dan 2 uur huishoudelijk hulp per week!!! Hetgeen in vele gevallen een vermindering is van 50%. Aan dit besluit heeft geen gesprek ten grondslag gelegen en er is niet geïnformeerd of mensen mantelzorg/vrijwilligers hebben in hun omgeving, hoe en of de gezinssituatie is en of de cliënt zelf iets kan doen enz. enz..

Wat ook niet onbelangrijk is om te vermelden is het feit dat de gemeenten een bedrag van € 22,50 per uur rekenen en dit is niet het bedrag dat de huishoudelijke hulp ontvangt. De zorgaanbieder wil dus ook winst maken en het feit dat het aantal uren van de cliënten omlaag gaan, zorgt er samen voor dat er wederom vele ontslagen in de thuiszorg zullen volgen.

De SP kan zich niet vinden in deze handelswijze.

Zij roept u op om massaal bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit bij uw gemeente. U heeft tot uiterlijk 28 maart 2015 hiervoor de tijd.

Het kan zijn dat de datum van uw brief afwijkend is maar de bezwaarperiode is 6 weken na verzenddatum van de brief.

Heeft u iemand in uw omgeving die huishoudelijke hulp ontvangt, geef dit bericht dan door, en mocht u hulp nodig hebben met het maken van het bezwaarschrift kunt u altijd met ons contact

opnemen via het internet op onze site www.bergenopzoom.sp.nl of het telefoonnummer van onze hulpdienst: 06-57955490.

Het Bestuur van de SP Bergen op Zoom

Reactie toevoegen

U bent hier