h

HEEFT U RECHT OP HUISHOUDELIJKE ZORG?

12 maart 2015

HEEFT U RECHT OP HUISHOUDELIJKE ZORG?

DAN IS HET VOLGENDE ZEER BELANGRIJK VOOR U!

U heeft half februari 2015 een brief van Uw Gemeente ontvangen over de volgende verandering omtrent de WMO 2015.

HERZIENING INDICATIE HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING IN 2015.

Deze brief komt over als een informatieve brief maar het is feitelijk een brief over Uw  NIEUWE INDICATIE VANAF 15 JUNI 2015.

Volgens de nieuwe verordening  WMO 2015, dient Uw Gemeente met U een zogenoemd "KEUKENTAFELGESPREK"  te voeren over de noodzakelijke hulp aan U opnieuw te  indiceren of te  her-indiceren.

                              UW GEMEENTE DOET DIT NIET !

Uw Gemeente verwacht van U, als U het niet eens bent met deze nieuwe indicatie, dat U zelf bezwaar aantekent.

    UW GEMEENTE GAAT DUS VOORBIJ AAN HAAR EIGEN VERORDENING.

    DE SP IS HET NIET EENS MET DEZE HANDELSWIJZE.

Wij roepen U op om massaal bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit bij  Uw gemeente.

U heeft tot 6 weken na de verzenddatum van de brief de tijd om bezwaar aan te tekenen. In veel gevallen is dit tot uiterlijk 28 maart 2015 !

De SP heeft een concept-brief die U kosteloos kunt gebruiken om bezwaar aan te tekenen.

Als U hiermee geholpen wilt worden dan kunt U contact met ons opnemen.

Via onze internet-site:  www.bergenopzoom.sp.nl

Of het telefoonnummer van onze hulpdienst:  0657 955 490.

Op vrijdag 20 maart vanaf 14.00 uur kunt U ook terecht in wijkcentrum  de Kastanje. ( Kastanjelaan164, 4621 HK, Bergen op Zoom).

Het bestuur van de SP afdeling Bergen op Zoom.

Reacties

Help,After reading about the Gementee and my care This has me totally confused,I am a invalid and not getting the help or advive in which I am supposed to do,I received a letter form the gementee And also asked for the highest verzekering because of my health and these have not done this SO now I am totally worried and unsure of if where why and what,But shall be voting for you tomorrow

Wij nemen personelijk contact met u op.
 

Reactie toevoegen

U bent hier