h

Gesprek SP Bergen op Zoom met beleidsteam WMO Gemeente Bergen op Zoom.

21 juni 2017

Gesprek SP Bergen op Zoom met beleidsteam WMO Gemeente Bergen op Zoom.

Het SP-bestuur heeft een gesprek gehad met de woordvoerder beleidsteam WMO.

Aanleiding waren signalen van WMO cliënten die wij ontvingen dat er voor een periode van 6 tot 8 weken gewoon eigen bijdrage aan het CAK moest worden doorbetaald, ondanks dat er geen huishoudelijke ondersteuning werd afgenomen. Later werd ook de nieuwe vorm van indicatie stellen besproken.

Uit dit gesprek kwam naar voren dat de doorbetaling is teruggedraaid naar 4 weken omdat de zorgaanbieder een vast bedrag krijgt per 4 weken. Het blijkt administratief gezien niet mogelijk om aan te passen voor 1 of 2 cliënten die langere periode geen ondersteuning krijgen. Zeer belangrijk is dat als een cliënt weet dat hij/zij voor een langere periode wordt opgenomen in een zorginstelling of langere tijd op vakantie gaat (langer dan 4 weken), hij/zij dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de gemeente. Wij gaven aan dat deze regel nergens te vinden is op de Gemeentelijke website of op de indicatiestelling.
De gemeente heeft toegezegd dit in het vervolg te vermelden in de bijlage van hun besluit.

Wij hebben ook direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om het te hebben over deze indicatiestellingen. In 2015 is de WMO overgegaan van de overheid naar de gemeenten. Dit ging gepaard met een bezuiniging van 40%. Er werden nieuwe regels geformuleerd en het uitgangspunt is tot op heden, “een schoon en leefbaar huis”. Veel cliënten werden gehalveerd in hun uren. De gemeente geeft volmondig toe dat de weg die werd gevolgd absoluut geen schoonheidsprijs verdient. De rechtszaken die gevoerd zijn en die allemaal verloren zijn door de gemeente, heeft hun dat ook doen inzien.

De gemeente wil met de nieuwe aanbestedingen in het najaar zeer waarschijnlijk anders indiceren. De zorgaanbieder maakt een zorgplan en stuurt deze naar de gemeente. De gemeente kijkt wat betreffende cliënt al voor zorg heeft. Welke medische en fysieke beperkingen een cliënt heeft. Dan stelt de gemeente het zorgplan bij. Het is belangrijk dat WMO cliënten veranderingen in hun situatie doorgeven aan het WMO team zodat hun indicatiestelling kan worden aangepast.
De nieuwe manier van werken zal op de gemeentelijke pagina, die in bv de Bode of regionaal dagblad te vinden zijn, bekend worden gemaakt.

Als cliënten het niet eens zijn met hun nieuwe indicatie, kan men bezwaar aantekenen tegen de nieuwe indicatie. Dit moet wel gebeuren binnen 6 weken na de datum die op de brief staat.

Als SP-bestuur hebben we dus duidelijk kunnen maken dat het belangrijk is om cliënten te informeren en ze ook als mensen te zien. Maatwerk is Mensenwerk.
We zijn blij met onze behaalde succesjes en houden de vinger aan de pols.

Reactie toevoegen

U bent hier