h

Huurverlaging in plaats van gemeente als deurwaarder

22 augustus 2017

Huurverlaging in plaats van gemeente als deurwaarder

Foto: SP

Directeur Ton Ringersma van woningbouwcorporatie Stadlander maakte zich onlangs zorgen over de groeiende groep huurders in financiële nood. Zeer terecht, want de vaste lasten voor huurders blijven stijgen, mede dankzij de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing. CDA Bergen op Zoom bedacht hier een oplossing voor. De gemeente zou de zorgpremie en de huur in moeten houden op de uitkering, om zo te voorkomen dat mensen hun geld ergens anders aan uit zouden geven.

 
Dat er een groeiende groep mensen is die moeite heeft met het betalen van hun vaste lasten, is voor de SP geen nieuws. Regelmatig spreken SP’ers met mensen die zich zorgen maken over de hoge kosten voor huisvesting en zorg. De huren zijn sinds het aantreden van het kabinet van PvdA en VVD met 30% gestegen. Ook de recente berichten over een mogelijke stijging van de zorgpremie en het eigen risico baart veel mensen zorgen.
 
De oplossing die het CDA voorstelt, is natuurlijk geen oplossing. Ten eerste, de vaste lasten eindigen namelijk niet bij de huur en zorgpremie. Gas, water, elektriciteit en boodschappen moeten ook betaald worden iedere maand. Ten tweede is het vreemd dat de gemeente als incassobureau voor woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars gaat optreden. Ten derde, uitkeringsgerechtigden zijn niet per definitie handelingsonbekwaam. Niet alle mensen in een uitkeringssituatie hebben een huurachterstand.
 
Het is geen taak van de gemeente om deurwaarder te spelen voor woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars. De gemeente zou mensen actief moeten wijzen op regelingen en toelages waar ze recht op hebben. Daarnaast moeten de gemeente en Stadlander voorzien in betaalbare woningen voor lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. De gemeente zou een voorbeeld kunnen nemen aan Amsterdam, waar de gemeente fors heeft ingegrepen en voor 80% van de nieuwbouwhuizen de huur verlaagd heeft.

Reacties

Je kan dus beter naakt gaan lopen en honger lijden dan je huishuur niet kunnen betalen. CDA zeer menselijk.

Reactie toevoegen

U bent hier