h

Direct duidelijkheid over gemeentelijke samenwerking met Philip Morris

23 juli 2018

Direct duidelijkheid over gemeentelijke samenwerking met Philip Morris

Foto: Kevin Walsh

De SP zit met een groot aantal vragen naar aanleiding de berichtgeving rondom de vermeende verstrengeling tussen de gemeente Bergen op Zoom en Philip Morris. Een bevredigend antwoord is tot op heden uitgebleven.

Het nog jonge college van Bergen op Zoom heeft transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. In een tijdperk waar overheden openlijk flirten met megabedrijven als Shell en verschillende multinationals miljoenen aan belastingvoordelen verschaft is dat geen overbodige luxe.

Tijd om de daad bij het woord te voegen en onze vragen in alle openbaarheid te beantwoorden. Zo wil onze afdeling inzage in alle opgevraagde stukken die via het WOB-verzoek zijn verkregen en dat de namen van ambtsdragers die nu zijn weggelakt openbaar worden gemaakt zoals dat ook is voorgeschreven.
Daarnaast is het volgens ons belangrijk om duidelijkheid te krijgen over of het college al ver op voorhand van het massaontslag wist bij Philip Morris in 2014 en of en zo ja, welke lobbyambtenaren betrokken zijn geweest bij het proces van de tabakslobby.

De SP fractie wil dat de schimmigheid stopt en dat het College volledige inzage gaat geven in dit dossier aan de gemeenteraad en daarmee duidelijkheid verschaft aan de inwoners van Bergen op Zoom en in het bijzonder aan alle ontslagen werknemers van Philip Morris.
 

De SP fractie heeft daarom de volgende vragen.

1: Wij verwachten inzage in de stukken die via het WOB verzoek zijn verkregen door Follow the Money. Gaat u deze aan de gemeenteraad overleggen, zo nee, waarom niet?

2: Waarom zijn er in deze stukken de namen van ambtsdragers weggelakt terwijl dit niet is toegestaan?

3: Gaat het college de 'Richtlijnen Omgang Tabaksindustrie' nu onderschrijven en dit ook verklaren aan de gemeenteraad? Kunnen we dit bespreken tijdens een extra raadzitting waar alleen dit op de agenda staat?

4: Gaat het College deze richtlijnen openbaar maken op haar internet-site en per wanneer?

5: In hoeverre was het College bij voorbaat op de hoogte van het voorgenomen massa ontslag bij PMH BV?

6: Zijn er contacten geweest tussen het College en de PMH Magna-groep die deze beslissing reeds in september 2013 had genomen en in april 2014 kenbaar werd gemaakt?

7: Gaat het College bekend maken welke ambtsdragers op uitnodiging van PMH BV zijn meegereisd om de tabakslobbey kracht bij te zetten, zo nee, waarom niet?

8: Waarom heeft het College besloten om vanaf 2014 €60.000,- per jaar uit te trekken voor acquisitie van nieuwe huurders voor de bedrijfseigendommen van PMH en waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?

9: De SP fractie wil dat de schimmigheid stopt en dat het College volledige inzage gaat geven in dit dossier aan de gemeenteraad. Op welke termijn kunnen wij dit verwachten?

10: Hoe gaat het College in de toekomst voorkomen dat er weer gevoelige dossiers gaan ontstaan?

Reactie toevoegen

U bent hier