h

Zorgen over discriminatie bij het zoeken naar een stage

28 augustus 2018

Zorgen over discriminatie bij het zoeken naar een stage

Foto: Aaron Gilson

Discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo komt nog altijd te vaak voor, zegt het ministerie. Uit de cijfers, van de universiteit van Maastricht, blijkt dat 24 procent van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer moet solliciteren voor een stage. Dat is onder autochtonen 11 procent. De SP vindt deze discriminatie verwerpelijk en wil dat Bergen op Zoom voorop loopt bij het bestrijden ervan. Deze vorm van uitsluiting op basis van afkomst en religie kunnen we niet accepteren.

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het College:

* Hoe vaak komt discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo voor in Bergen op Zoom? In hoeverre komt discriminatie waarschijnlijk vaker voor dan de officiële cijfers laten zien?

* Deelt u de mening dat dit soort vormen van discriminatie aan jongeren de boodschap geeft dat ze niet volledig meetellen en dat dit met volle kracht vermeden en bestreden moet worden?

* Hoeveel meldingen heeft het meldpunt Stagediscriminatie ontvangen over Bergen op Zoom? Hoe verhoudt zich dat tot andere steden? Wat voor opvolging wordt er aan deze meldingen gegeven?

* Bent u bereid om aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals het opstarten van bedrijfsbezoeken, waarbij studenten en bedrijven elkaar leren kennen, trainingen en het streven om het bestaande meldpunt Stagediscriminatie een grotere naamsbekendheid te geven?

* Wordt er door de Bergse ROC’s voldoende geïnvesteerd in het vinden van geschikte stageplaatsen en de begeleiding van stagiaires? Waar is uw antwoord op gebaseerd?

* Deelt u de mening van de SP dat Bergen op Zoom voorop moet lopen bij het bestrijden van stagediscriminatie? Zo ja, wat doet de gemeente om dat waar te maken?

* Welke extra maatregelen gaat u verder nemen om deze discriminatie te bestrijden? Wilt u bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in contact treden met de jongeren om wie het gaat, de werkgevers en andere betrokkenen?

Reactie toevoegen

U bent hier